Modlitwa Ojca naszego FranciszkaO Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło, tam , gdzie panuje mrok;

Radość, tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając - otrzymujemy;

wybaczając - zyskujemy przebaczenie;

a umierając rodzimy się do wiecznego życia

przez Chrystusa Pana naszego.

Amen