UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE:

1.Uroczystość św. Kazimierza Jagiellończyka, królewicza 4 marca – Suma odpustowa o godz. 16.15

2. Uroczystość NMP z Porcjunkuli 2 sierpnia – Suma odpustowa o godz. 16.15

3. Uroczystość Pana Jezusa Miłosiernego 13 grudnia – Suma odpustowa o godz. 16.15