II NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16 kwietnia 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

We wtorek, 18 kwietnia, 2. wtorek nowenny przed uroczystością św. Antoniego
z Padwy. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.15 okolicznościowe kazanie
i modlitwy nowennowe.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy łask płynących od Zmartwychwstałego Pana.
Niech Chrystus zwycięski udzieli swego Miłosierdzia
nam i całemu światu.
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza