dane kontaktowe

Klasztor Franciszkanów
ul. Reformacka 4
31-012 Kraków

furta          tel. 12-422-29-66
kancelaria tel. 12-423-04-59

reformacka4@gmail.com

nr konta:

85 1240 4533 1111 0010 4723 5543

  50 zł 100 zł