IV Niedziela Adwentu

18 grudnia 2022 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Przez cały okres Adwentu Msza Święta roratnia celebrowana jest o godz. 16.15,
z wyjątkiem niedziel.
W Wigilię Bożego Narodzenia, tj. w sobotę 24 grudnia, Msze Święte celebrowane
będą o godz. 7.30 i 10.00. Uroczysta Pasterka o godz. 24.00.
W przyszłą niedzielę, 25 grudnia, obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy duchowego przygotowania na Przyjście Pana,
wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Pokoju i Dobra.
Bracia z klasztoru św. Kazimierza