VI Niedziela Zwykła

11 lutego 2024 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Obchodzimy dziś – „Światowy Dzień Chorego”, który w tym roku odbywa się pod hasłem – Nie jest dobrze, by człowiek był sam. W modlitwie pamiętajmy o najbardziej cierpiących.
We wtorek Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest w intencji próśb i podziękowań za przyczyną św. Antoniego z Padwy przy Jego ołtarzu.
W środę 14 lutego, Środa Popielcowa która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Poprzez obrzęd posypania głów popiołem, wkraczamy w czas pokuty i przygotowania do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły. W naszym Sanktuarium św. Kazimierza – dodatkowa Msza Święta o godz. 19:00.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pokutne i pasyjne. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, codziennie w dni powszednie, będzie się odbywać po Mszy Świętej o godz.
16:15.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę, również po Mszy Świętej o godz. 16:15.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
Naszego Kościoła i Klasztoru
Życzymy pełni łask Bożych,
oraz wytrwałości na drodze wielkopostnych wyrzeczeń
i uczynków miłosierdzia.
Bracia z Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie