WSPÓLNOTA KLASZTORU:

 

o. Stanisław Mazgaj - gwardian, kustosz Sanktuarium
o. Kamil Kuraś - wikariusz domu, Dyrektor Biblioteki i Archiwum Prowincji, student historii w UJ
o. Ludwik Kurowski - duszpasterz
o. Wojciech Hołuj - koordynator Prow. Asyst. FZŚ i MF, opiekun Róż Żywego Różańca
o. Jeremiasz Szewczyński - duszpasterz
o. Nikodem Gdyk - definitor, Komisarz Ziemi Świętej, animator ds. Misji ad gentes
o. Leon Pokorski - duszpasterz
o. Cyprian Mazurek – definitor, ekonom Prowincji, dyrektor San Antonio
o. Łukasz Buksa – wykładowca UPJPII, odpowiedzialny za media w Prowincji
o. Kalikst Jasuba – ekonom klasztoru, duszpasterz SS. Prezentek, katecheta
dk. Waldemar Adamczyk – pomoc w Sekretariacie Prowincji
br. Salwator Wojtowicz – zakrystian
br. Michał Włosik - furtian

Pro Familia:
o. Arkadiusz Blecharczyk
o. Zenon Duda
o. Paweł Sambor