II Niedziela Wielkiego Postu

28 lutego 2021 roku | +
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu 28 lutego 2021 roku
Z wyjątkiem wtorku i niedzieli Msze Święte o godz. 10.00 są celebrowane codziennie w Kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego. Podczas tych Mszy Świętych modlimy się o ustanie epidemii koronawirusa.
We wtorek, 2 marca, rozpoczynamy Triduum Uroczystości św. Kazimierza Królewicza - Patrona naszego kościoła i klasztoru. Mszy Świętej o godz. 16.15 przewodniczą 00. Pijarzy: 3 marca, Mszy Świętej o godz. 16.15 przewodniczą 00. Cystersi: a w dzień odpustu, 4 marca. Mszy św. o godz 16.15 przewodniczą 00. Franciszkanie Konwentualni.
4 marca obchodzimy uroczystość odpustową ku czci naszego Patrona - św. Kazimierza Królewicza
W trym tygodniu przypadają chrześcijańskie dni odnowy duchowej: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Przez cały okres Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa po Mszy Świętej o godz. 16.15. W tym roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej pragniemy ofiarować Panu Bogu w intencji ustania epidemii koronawirusa. Natomiast we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, po Mszy Swietej o godz. 16.15 odprawiane są nabożeństwo Gorzkich Zali z kazaniem pasyjnym.
Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Serdecznie dziękujemy za ofiary na utrzymanie sanktuarium i klasztoru skladane na tacę oraz przekazywane na konto klasztoru, jak również za zamawiane intencje mszalne. Nade wszystko dziękujemy za życzliwość i modlitewną lącznośé w Chrystusie. Niech Dobry Pan strzeże Was i Wasz Rodziny, i nieustannie zachowuje w pokoju i dobra.
WSZYSTKIM DOBRODZIEJOM I PRZYJACIOŁOM NASZEGO KOŚCIOŁA I KLASZTORU ŻYCZYMY OBFITOŚCI „POKOJU I DOBRA"
Bracia z klasztoru św. Kazimierza