VI NIEDZIELA ZWYKŁA

12 lutego 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

We wtorek, 14 lutego, święto świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.
W piątek, 17 lutego, Msza Święta o godz. 10.00 w kaplicy Pana Jezusa
Miłosiernego, po niej okolicznościowe modlitwy.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy obfitości łask Bożych
oraz wszelkiego Pokoju i Dobra.
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza