IV Niedziela Wielkiego Postu

10 marca 2024 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek, za przyczyną św. Franciszka, modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do naszej zakonnej prowincji.
We wtorek Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest w intencji próśb i podziękowań za przyczyną św. Antoniego z Padwy przy Jego ołtarzu.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pokutne i pasyjne. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, codziennie w dni powszednie, odbywają się po Mszy Świętej o godz. 16:15.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę, również po Mszy Świętej o godz. 16:15.
Dzisiaj po Mszach św. klerycy naszego Wyższego Seminarium będą rozprowadzać najnowszy numer „Franciszkańskiego Biuletynu Informacyjnego – FBI”. Znajdują się w nim ciekawe artykuły dotyczące minionych jubileuszów 800 – lecia zatwierdzenia Reguły Braci Mniejszych oraz 400 – lecia powstania naszej Franciszkańskiej Prowincji zakonnej w Polsce.
Dostępny jest także archiwalny numer. Można będzie także złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby Seminarium oraz na pokrycie kosztów druku i rozwój czasopisma.
W niedzielę 17.03.2024 r., będziemy gościć w naszym kościele wolontariusza Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” z Krakowa. Podzieli się z nami świadectwem pracy na misjach. Po Mszy Świętej będzie możliwość nabycia pamiątek
przywiezionych z krajów misyjnych oraz złożenia ofiary, która zostanie przekazana na wsparcie dzieci ulicy w afrykańskiej Rwandzie. Więcej na temat celu zbiórki można przeczytać na stronie wolontariatu: www.swm.pl
Na furcie klasztornej można nabyć baranki i paschaliki Caritas, z których dochód jest przeznaczony na cele realizowane przez Caritas Polska
Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
Naszego Kościoła i Klasztoru
Życzymy pełni łask Bożych,
wytrwałości na drodze wielkopostnych wyrzeczeń
i uczynków miłosierdzia,
a także opieki patrona naszego sanktuarium św. Kazimierza.
Bracia z Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie