INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela– 7. 07. 2024

7:30 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
10:00 + Mieczysławę w 4. rocznicę śmierci oraz Magdalenę Maniecką i zmarłych z rodziny
10:00 + Zofię Wanicową (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej Wspólnoty FZŚ
16:15 + Elżbietę Sikora w 10. rocznicę śmierci
19 00

Poniedziałek– 8. 07. 2024

7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzennę Straszewicz oraz zmarłych według prośby ofiarodawcy
10:00 + Edwarda Soję
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 + Edwarda Nowickiego
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Wtorek – 9. 07. 2024

7:30 Dziękczynna w 37. rocznicę święceń kapłańskich ks. Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej – msza św. od Margaretki
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 + Zofię Wanicową (gr.)
17:30 + Kazimierę i Jana Poręba

Środa – 10. 07. 2024

7:30 + Józefa, Walerię, Zenona, Weronikę, Irenę, Zofię, Edmunda, Adolfa i Mirosława Noreków oraz zmarłych z rodziny Tomczyków
10:00 + Zofię Zagała
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 + Mariana Niedośpioła
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Czwartek – 11. 07. 2024

7:30 + Stanisława i zmarłych z rodziny
10:00 + Stanisławę i Stanisława Orczyk
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała dla Karola
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Piątek – 12. 07. 2024

7:30 O radość wieczną dla śp. Stanisława
10:00 + Henryka Lelka
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)
17:30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski , szczególnie łaskę zdrowia dla Rodziców

Sobota – 13. 07. 2024

7:30 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
10:00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Zofii – msza św. od córki
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji urodzin
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)
17:30 + Janinę i Krzysztofa Szopów

 

Niedziela– 30. 06. 2024

7:30 + Wiktorię
10:00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Henryka Pasternaka w 23. rocznicę śmierci
16:15 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny
i dziecka oraz dla rodziny
19:00 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Poniedziałek– 1. 07. 2024

7:30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 Dziękczynna za łaskę pojednania w rodzinie
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Wtorek – 2. 07. 2024

7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 + Jerzego i Mariannę Bergiel
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Środa – 3. 07. 2024

7:30 O kanonizację bł. Honorata Koźmińskiego, bł. Marii Angeli Truszkowskiej
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki
7:30 + Bronisława i Marię Urbanik
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej oraz powrót do zdrowia dla Wierosławy
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Czwartek – 4. 07. 2024

7:30 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
10 00
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Piątek – 5. 07. 2024

7:30 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 O łaske nieba dla śp. Marii w 43. rocznicę śmierci
17:30 + Zofię Wanicową (gr.)

Sobota – 8. 07. 2024

7:30 + Mieczysława Bik
10:00 Propria o. Kamila
16:15 + Kunegundę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za grzeszników konających
16:15 + o. Konrada Zbroszczyka

 

Niedziela– 23. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Wandę Wiorek z racji imienin, Stanisława i Czesława Wiorek oraz Janusza Mroza
10:00 + Marię i Franciszka Serczyk oraz Józefę i Czesława Skotny i ich rodziców
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Kazimierza
16:15 + Józefa w 3. rocznicę śmierci oraz Czesławę i Witolda Morawa
19:00 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Poniedziałek– 24. 06. 2024

7:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
7:30 + Jana w dniu imienin
10:00 + Jana Wojtowicza
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierzaz okazji urodzin – msza św. od Brata z rodziną
17:30 + Janinę Tochowicz
17:30 + Danutę Wiśniewską, Anielę, Jadwigę, Władysława, Marię i Tadeusza

Wtorek – 25. 06. 2024

7:30 + Stanisława i Jana Piaseckich
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Marię Czekalską
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 W intencji Kościoła Świętego i Ojczyzny – o potrzebne łaski oraz o pokój na całym świecie
17:30 + Józefa i Franciszkę Malta
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Środa – 26. 06. 2024

7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Romana Śleziuk
10:00 W intencji dusz cierpiących w czyśćcu
16:15 O Boże Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 + Annę i Jana
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Jana Lewickiego

Czwartek – 27. 06. 2024
7:30 W intencji Ojczyzny o zachowanie suwerenności
10:00 + Andrzeja Kurowskiego w 65. rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 + Danutę i Jana Drożańskich
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 W intencji członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piątek – 28. 06. 2024
7:30 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych
10:00 + Elżbietę i Zdzisława Białek w rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 + Krzysztofa Borowskiego
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepolalanemu Sercu Maryi za grzechy Narodu polskiego – msza św. od Wspólnoty Odrodzenia Polski

Sobota – 29. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Mariana i Zofię Kurowskich w 16. rocznicę śmierci
16:15 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta
16:15 Dziękczynna z okazji urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Macieja i Marię Tomaszewskich

 

Niedziela– 16. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Stanisławę w 32. rocznicę śmierci i Jana w 54 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Władysława Sykuta w 38. rocznicę śmierci
16:15 + Mariana Rosę oraz Józefa, Jana i Mariannę Wolanin
16:15 Dziękczynna z racji 50-lecia matury z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjącychoraz o życie wieczne dla zmarłych Andrzeja, Jacka, Czesława, Joannę i Teresą
19:00 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Poniedziałek– 17. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
10:00 O uzdrowienie dla Anny
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 + Annę Krawacką
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Wtorek – 18. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
7:30 + Romana Kmiecia
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Środa – 19. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Piotra Kwiecińskiego z okazji 55. rocznicę urodzin
10:00 + Elżbietę
16:15 O Boże Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Jezusa
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Irenę Zguda

Czwartek – 20. 06. 2024

7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzannę Strzeszewicz oraz za zmarłych według prośby ofiarodawcy
7:30 + Artura Filo – msza św. od Dyrekcji i koleżanek siostry z WIOŚ w Krakowie
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Wandę Biernacką i Adama Celary
Piątek – 21. 06. 2024

7:30 W intencji dusz czyśćcowych
10:00 + Marka Czechowskiego
10:00 + Jacka Wronę
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Sobota – 22. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu
Pana Jezusa
7:30 + Stanisława
10:00 + Władysławę Panek
16:15 + Franciszka i Ewangelię Łuczko
16:15 + Antoninę i Juliana Kurowskich w 45. rocznicę śmierci
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

 

Niedziela– 9. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Ryszarda Madeja
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Jana, Krystynę i Stefana
16:15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Członków Żywego Różańca
19:00 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Poniedziałek– 10. 06. 2024

7:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
7:30 O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy Józefczyk i jej rodziny
10:00 + Ryszarda Madeja w 1. rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 Za zmarłych Pracowników oraz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze“
17:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz światło Ducha Świętego przy wyborze dalszej drogi życiowej dla Maksymiliana
17:30 Dziękczynna z racji 35. rocznicy ślubu Renaty i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo, i zdrowie na dalsze lata życia
Wtorek – 11. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
7:30 + Marię, Mieczysława, Stanisławę i Tadeusza
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Antoniego z okazji 11. rocznicy urodzin

Środa – 12. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 O Boże Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 + Alinę Lelito w 1. rocznicę śmierci
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Kazimierza Futrzyńskiego

Czwartek – 13. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 O prowadzenie w życiu przez św. Antoniego dla rodzin: Homenda, Rajca i Janiec
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 Dziękczynna z okazji 26. rocznicy ślubu Elżbiety i Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla całej rodziny
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Ewę Klimowicz

Piątek – 14. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 + Tadeusza Baczewskiego w 30. rocznicę śmierci
17:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Anny
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Sobota – 15. 06. 2024

7:30 + Alfonsa
10:00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 + Marię i Józefa Chyrów w 3. rocznicę śmierci
16 15
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 + Jolantę Gniewek

 

Niedziela– 2. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Leszka Michalika
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Adama, Annę, Józefa i Irenę
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej Wspólnoty FZŚ
19:00 + Zdzisława Domagałę (gr.)
19 00

Poniedziałek– 3. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
7:30 O zdrowie i pomyślną diagnozę dla Filadelfi oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
16:15 Dziękczynna z okazji 35. rocznicy przyjęcia sakramentu Kapłaństwa z prośbąv o Boże błogosławieństwo, obfitość łaski oraz opiekę Matki Najwyższego Kapłana i św. Franciszka w dalszej posłudze i życiu zakonnym dla o. Wojciecha
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 Dziękczynna z racji 60. rocznicy urodzin Elżbiety z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opieke Matki Bożej na dalsze lata życia

Wtorek – 4. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
16:15 Dziękczynna za powrót do zdrawia i przeżyte 20 lat Anieli z prośbą o dalasze Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski , opiekę Matki Bożej i świętych Patronów
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie dla Anny

Środa – 5. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
7:30 + Tadeusza Kornasia oraz Kingę i Franciszka Gryźlak
10:00 + Marię Kwiecińską w 39. rocznicę śmierci
10:00 O Boże błogosławieństwo dla koleżanek z Koła Emerytów „ Solidarność“ oraz o łaskę życia wiecznego dla zmarłych
16:15 O Boże Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Beaty z racji 60. rocznicy urodzin
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Czwartek – 6. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
7:30 + Janusza Sikorę
10:00 + Joannę, Wawrzyńca i Franciszka
10:00 + Jerzego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
17:30 Zdzisława Domagałę (gr.)

Piątek – 7. 06. 2024

7:30 + Marię Książek
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Jezusa
17:30 + Kazimierza Podczasiego
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

Sobota – 8. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Marka Czechowskiego
10:00 + Stanisława Kucharczyka oraz Helenę i Stanisławę Birowicz
16:15 + Marię Mączka - msza św. od Małgorzaty i Mariusza Dulbów z rodziną
16:15 + Elżbietę Światłowską
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)

 

Niedziela– 26. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Józefę w 19. rocznicę śmierci oraz Stanisława, Zygmunta i Edwarda Bartosik i zmarłych z rodziny
10:00 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Antoniego Jaje (gr.)
19:00 + Zofię Klasa

Poniedziałek– 27. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Franciszka, Karolinę, Teresę i Ezbietęl
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Wojciecha Pardyak (czyt. Pardjak)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Włodzimierza Obrał

Wtorek – 28. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 W intencji Kościoła świętego i Ojczyzny – o potrzebne łaski oraz o pokój w Ukrainie i na całym świecie
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Środa – 29. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Monikę Wierzchowską
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roberta
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 O łaskę nieba dla Andrzeja w 53. rocznicę śmierci
Czwartek – 30. 05. 2024

7:30 + Wiktorię
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
12:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
19:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łąski i opiekę Matki Bożej dla Danuty, Krystyny i Rafała

Piątek – 31. 05. 2024

7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzennę Strzeszewicz oraz za zmarłych według intencji ofiarodawcy
10:00 + Zofię i Małgorzatę Waga
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Stanisława i Anielę Zagaja
16:15 Dziękczynna za otrzymne łaski w ciągu życia przez Emilię z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opieke Matki Bożej
17:30 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za gzrechy Narodu polskiego – msza św. od Wspólnoty Odrodzenia Polski
17:30 + Marię Książek

Sobota – 1. 06. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najśw. Sercu Pana Jezusa
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Marię Mączka - msza św. od Magdaleny i Romana Merecik z dziećmi
16:15 Dziękczynna za łaskę uzdrowienia dla Dominika
17:30 + Zdzisława Domagałę (gr.)
17:30 Dzekczynna w 50. rocz. święceń ks. Bolesława Zadory z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie w dalszej pracy kapłańskiej

 

Niedziela– 19. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Tomasza z okazji 30. rocznicy urodzin
16:15 + Apolonię i Józefa Kowalskich
16:15 + Anielę z Rodzicami
19:00 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Poniedziałek– 20. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
10:00 + Janinę i Leona Bylewskich
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Emmę w rocznicę śmierci
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Wtorek – 21. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 O łaskę nieba dla śp. Pawła w 1. rocznicę śmierci
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Marię Bobrek w 11. rocznicę śmierci

Środa – 22. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Czesława Wiorka w 23. rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Czwartek – 23. 05. 2024

7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Jeffa Rainera w dniu urodzin oraz śp. Andrzeja Jamroza
10:00 + Bronisława
10:00 + Iwonę Niewiadomską i jej Rodziców
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Piątek – 24. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Janinę
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Antoniego i Ewę oraz zmarłych z rodziny Brzoza
17:30 Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Marii i Bartosza z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Sobota – 25. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu
Sercu Maryi
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Wandę Wiorek z okazji Dnia Matki
16:15 + Józefa i Katarzynę Krupa
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

 

Niedziela– 12. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za

grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Antoniego w rocznicę śmierci oraz Wiesławę, Helenę i Stefana
16:15 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Róż Żywego Różańca – msza św. od Rózy św. Rodziny
19:00 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Poniedziałek– 13. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 Dziękczynna w 4. rocznicę ślubu Agnieszki i Edwarda z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Wtorek – 14. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Środa – 15. 05. 2024

7:30 + Alfonsa
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 Rezerwacja
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny z okazji 50. rocznicy urodzin
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Czwartek – 16. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 O dary Ducha Świętego, zdrowie i Bożą pomoc w trudnej sprawie dla Teresy i rodziny
16:15 + Mariana Rosę, oraz Józefa, Jana i Mariannę Wolanin
16:15 + Bronisława Bulandę i córkę Ewę
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Piątek – 17. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Elżbietę
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Zofię Zbroszczyk
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Alicję w 2. rocznicę śmierci

Sobota – 18. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 Dziękczynna w 45. rocznicę matury z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla żyjących oraz radość życia wiecznego dla zmarłych:
Wandy, Anny , Grażyny, Krzysztofa i Pawła
16:15 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antosi Uwer
17:30 + Jana i Marię

 

Niedziela– 5. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 Za zmarłych z rodzin: Jakubowskich, Depów i Guzików
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Poniedziałek– 6. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Wtorek – 7. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Środa – 8. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Patrona oraz o zdrowie dla o. Stanisława z racji imienin
16:15 + Stanisława oraz jego rodziców Helenę i Franciszka
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)
17:30 + Antoniego Jaje (gr.)

Czwartek – 9. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Stanisława
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Piątek – 10. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 + Zbigniewa Pachołka
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Sobota – 11. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wojciecha
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

 

Niedziela– 28. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Zuzannę Skopińską (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 Dziękczynna w 67. rocznicę urodzin Marii z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
19:00 Dziękczynna za dar życia Renaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej

Poniedziałek– 29. 04. 2024
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roberta
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 Dziękczynna z racji 6. rocznicy ślubu Katarzyny i Karola z prośbą i dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
17:30 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Wtorek – 30. 04. 2024

7:30 + Wiktorię
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Środa – 1. 05. 2024
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 + Jerzego Matfiszyna w 2. rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Czwartek – 2. 05. 2024

7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Ewę Wielopolską
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Piątek – 3. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
12:00 + Albinę i Jana Grodzickich oraz zmarłych z rodziny
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
19:00 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

Sobota – 4. 05. 2024

7:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
7:30 + Helenę, Władysława, Marię i Władysława
10:00 + Antoniego Jaje (gr.)
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
16:15 Dziękczynna z racji 60. rocznicy ślubu Aleksandry i Romana Pliszka z prośbą o dalsze błogosławieństwo, potrzebne łaski i opieke Matki Bożej – msza św. od dzieci
17:30 +Janinę Adamczyk
17:30 + Wiesława Wawrzeń (gr.)

 

Niedziela– 21. 04. 2024

7:30 + Marię Mączka – msza św. od Bożeny i Andrzeja Sondej z rodziną
10:00 + Zuzannę Skopińską (gr.)
10:00 + Marka Czechowskiego
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Apolonię i Stanisława
19:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Poniedziałek– 22. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 + Władysława, Jualiana, Józefę i Tadeusza
Wtorek – 23. 04. 2024

7:30 + Danielę i Wojciecha oraz zmarłych z rodzin: Brzoza i Biernacik
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Patrona dla o. Wojciecha z okazji imienin
16:15 W intencji Kościoła św., o dochowanie wierności Bogu i Ojczyźnie przez Naród polski oraz o pokój w Polsce, w Ukrainie i w świecie
17:30 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Patrona dla o. Wojciecha – msza św. od Róż
Różańcowych

Środa – 24. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 O radość nieba dla śp. Stefanii, Władysławy, Władysława i Jana Garlickich

Czwartek – 25. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
7:30 Dziękczynna za dar życia Jarosława, z prośbą o dalsze Boże
błogosławiwństwo i potrzebne łaski dla niego
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 O pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Agnieszki

Piątek – 26. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 Dziękczynna – z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Kamila i Justyny z okazji 4. rocznicy ślubu
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Sobota – 27. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
7:30 Dziękczynna za dar życia Weroniki, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla niej
10:00 + Marię Mączka – msza św. od wnuka Tomasza z rodziną
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 + Krystynę Madejską w 6. rocznicę śmierci

 

Niedziela– 14. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Jolantę Gniewek (gr.)
10:00 + Zuzannę Skopińską (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
16:15 Żywy Różaniec
16:15 + Annę, Czesława, Kazimierę i Zygmunta Wolak
19:00 + Natalię i Stanisława Lewickich

Poniedziałek– 15. 04. 2024

7:30 + Alfonsa
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zenona w 71. rocznicę urodzin
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 Grażynę Karwala w 3. rocznicę śmierci
Wtorek – 16. 04. 2024

7:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego
dla Jadwigi
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Mariana Rosę, Józefa, Jana i Mariannę Wolanin
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Dominiki z okazji urodzin
17:30 + Jolantę Gniewek (gr.)
17:30 + Zuzannę Skopińską (gr.)

Środa – 17. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 Dziękczynna z okazji urodzin Pawła z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, porzebne łaski i opieką Matki Bożej

Czwartek – 18. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
10:00 O zdrowie i pomoc w trudnościach dla Teresy przez wstawiennictwo św. Ekspedyta
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Piątek – 19. 04. 2024

7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzannę Strzeszewicz oraz za zmarłych według prośby ofiarodawcy
10:00 + Marka Czechowskiego
10:00 + Elżbietę
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Sobota – 20. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marię Mączka – msza św. od chrześnicy Marii z rodziną
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 Dziękczynna w 45. rocznicę urodzin Kingi z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 7. 04. 2024

7:30 + Włodzimierza Obrał
10:00 + Jolantę Gniewek (gr.)
10:00 + Zuzannę Skopińską (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Helenę
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Poniedziałek– 8. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 O nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego do naszej Prowincji zakonnej
10:00 + Katarzynę i Dawida
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Wtorek – 9. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 Za zmarłych z rodziny Krawczyków

Środa – 10. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marię Mączka - msza św. od Teresy i Jana Mazgaj z rodziną
10:00 + prof. Janusza Kurtykę
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 O szczęśliwą operację oka dla Ełżbiety Kamińskiej
Czwartek – 11. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 Za zmarłych z rodziny Plewniaków
Piątek – 12. 04. 2024

7:30 + Romana w 28. rocznicę śmierci
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Sobota – 13. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marię Mączka – msza św. od Marty i Józefa Mazgaj z rodziną
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
17:30 + Jana

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 31. 03. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + ks. Kanonika Adama Ziębę
10:00 + ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Marię Moniczewską oraz Ewę i Michała Nowackich
16:15 + Grzegorza Liszkę
19:00 + Janinę, Zofię, Ryszarda, Bronisławę, Antoninę, Macieja, Barbarę, Artura, Romana, Włodzimierza i Apolonię

Poniedziałek Wielkanocny– 1. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Halinę Czarnik w 2. rocznicę śmierci
12:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O uzdrowienie Anny z choroby nowotworowej
Wtorek – 2. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Zdzisława Wagę w 13. rocznicę śmierci
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Środa – 3. 04. 2024
7:30 + Małgorzatę Włosik w 2. rocznicę śmierci
10:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Grzegorza Cuzyło
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 + Ryszarda Klasę

Czwartek – 4. 04. 2024

7:30 + Jana, Leokadię i Władysława Koziełów oraz Stanisławę Florek
7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 + Jolantę Gniewek (gr.)

Piątek – 5. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 + Jolantę Gniewek (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

Sobota – 6. 04. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Józefa i Katarzynę Krupa
10:00 O zdrowie dla Andrzeja
16:15 + Jolantę Gniewek (gr.)
16:15 + Zuzannę Skopińską (gr.)
17:30 O darowanie kar i miłosierdzie Boże oraz o dar życia wiecznego dla Jadwigi

 

Niedziela Palmowa – 24. 03. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
10:00 + Marka Czechowskiego
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + O dar nieba dla śp. Krzysztofa Pasternaka
16:15 + Stanisławę Cieloch w 10. rocznicę śmierci oraz Romana Cielocha w 8. rocznicę smierci
19:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii w czasie choroby

Wielki Poniedziałek– 25. 03. 2024

7:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana, Tomasza i Zbigniewa
7:30 + Józefa i Halinę Trawińskich
10:00 + Marka Czechowskiego
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, wypełniania woli Bożej oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Aliny Kaczmarczyk
16:15 + Błażeja
17:30 + Mieczysława Dudę

Wielki Wtorek – 26. 03. 2024

7:30 + Mieczysława Dudę
7:30 + Józefa i Katarzynę Kurek oraz ich zmarłe dzieci
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 W intencji Kościoła Świętego, o dochowanie wierności Bogu
i Ojczyźnie przez naród polski oraz o pokój w Polasce, w Ukrainie
i na całym świecie
17:30 + Barbarę, Władysława, Andrzeja i Stanisława oraz zmarłych z rodzin: Turków, Gruszewskich i Natkańców

Wielka Środa – 27. 03. 2024

7:30 + Wiktorię w rocznicę śmierci
7:30 + Józefa i Eleonorę Bodzioch oraz ich zmarłe dzieci
10:00 + Wandę w 1. rocznicę śmierci
16:15 O łaskę nieba dla śp. Wiktorii i Piotra
16:15 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaskidla Roberta w 39. rocznicę urodzin
17:30 + Mieczysława Dudę

Wielki Czwartek – 28. 03. 2024

19:00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek – 29. 03. 2024

15:00 Droga Krzyżowa
15 45 Liturgia Wielkiego Piątku
19:00 Jerozolimskie Misterium Pogrzebu Pana Jezusa
Wielka Sobota – 30. 03. 2024
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej i Rezurekcja

 

Niedziela– 17. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 + Krzysztofa Pasternaka w 3. rocznicę śmierci
10:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz powrót do zdrowia dla pani doktor Barbary Matfiszyn
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Brunona z okazji 4. rocznicy urodzin i jego Rodziców
16:15 + Józefa Krupę
19:00 + Natalię w 22. rocznicę śmierci

Poniedziałek – 18. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla córki Bożeny
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej Prowincji zakonnej
16:15 + Marię Cylna w 17. rocznicę śmierci
16:15 + Józefę i Wacława Suchy
17:30 + Władysławę Panek

Wtorek– 19. 03. 2024

7:30 + Józefa Kolankiewicza i Jana Kozaka
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Józefa i Mariannę
16:15 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Patrona oraz o zdrowie dla Józefy Tanzen (Tancen) z racji imienin
16:15 O potrzebne łaski i opiekę św. Patrona dla członków Róży św. Józefa
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla o. Józefa Witko i o. Marcina Serwina

Środa – 20. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 + Kazimierę Sulimka w 2. rocznicę śmierci i Kazimierza Sulimkę w 1. rocznicę śmierci
10:00 + Elżbietę
16:15 + Grzegorza w 13. rocznicę śmierci i jego brata Andrzeja zmarłego w ubiegłym roku
16:15 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marii, Urszuli, Dominiki i Bogumiły oraz ich rodzin
17:30 + Władysławę Panek

Czwartek – 21. 03. 2024

7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzennę Strzeszewicz oraz za zmarłych według intencji ofiarodawcy
10:00 + Józefa Stokłosę i Michalinę Nowak
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz powrót do zdrowia dla Haliny i Józefa Bułat
16:15 + Krystynę Biłan
17:30 + Władysławę Panek

Piątek – 22. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 + Teresę w 2. rocznicę śmierci i Jana Czerwienia w 40. rocznicę śmierci
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz powrót do zdrowia dla Haliny i Józefa Bułat
16:15 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia
16:15 + Jana i Stefanię Jarosz
17:30 + Władysławę Panek

Sobota – 23. 03. 2024

7:30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Bogusława z okazji urodzin i dla jego rodziny
10:00 + Władysławę Panek
16:15 O łaskę wiecznego zbawienia. i spokój duszy dla Władysława Piskozub w 19. rocznicę śmierci – msza św. od córki Krystyny
16:15 O łaskę wiecznego zbawienia. i spokój duszy dla Wandy Piskozub w 3. rocznicę śmierci – msza św. od córki Krystyny
17:30 O Boże błogosławieństwo, opieke Matki Bożej i zdrowie dla Stanisława i Władysławy Magów
17:30 + Helenę i Edwarda oraz zmarłych z rodziny

 

Niedziela– 10. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Marię w 10. rocznicę śmierci oraz Stanisławę i Jana Per i zmarłych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Halinę, Marię i Irenę
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca – msza św. od Róży św. Józefa
19:00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski Zbigniewa i jego rodziny

Poniedziałek – 11. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Andrzeja Skrzypka
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana Czechowskiego i jego rodziny
16:15 + Zygmunta Barańskiego w 3. rocznicę smierci – msza św. od Żony
16:15 + Józefę Mariańską-Radziszewską w 1. rocznicę śmierci – msza św. od seniorów lekarzy z Krakowskiej Izby Lekarskiej
17:30 + Wojciecha w 48. rocznicę śmierci

Wtorek– 12. 03. 2024

7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O Boże błogosławieństwo dla rodzin Orczyk i Lizak oraz o łaskę życia wiecznego dla zmarłych
16:15 + Kazimierza Szela
16:15 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy dla Teresy i rodziny
17:30 + Władysławę Panek

Środa – 13. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
7:30 + Adama, Janinę i Barbarę Pietrzyk
10:00 + Tadeusza Bylewskiego w 4. rocznicę śmierci
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wojciecha Czechowskiego z rodziną
16:15 + Janusza Mroza w 8. rocznicę śmierci
17:30 + Juliusza Antoniego Chrościckiego

Czwartek – 14. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Marii Mazur-Gajewicz
10:00 + Władysławę Panek
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Suwaj
16:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 Władysławę Panek

Piątek – 15. 03. 2024

7:30 + Alfonsa
10:00 + Zofię Kurowską w rocznicę śmierci
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Patrona dla Kazimiery z racji imienin
16:15 Dziękczynienie i uwielbienie Najświętszych Ran Pana Jezusa oraz wynagrodzenie za grzechy
17:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Weroniki i Antoniego Suwaj oraz dla Elżbiety i Jerzego
17:30 + Józefę Wójtowicz w 2. rocznicę śmierci
Sobota – 16. 03. 2024

7:30 + Krystynę Biłan
10:00 + Karolinę Sieczkowską
16:15 O łaskę nieba dla śp. Anieli w 28. rocznicę śmierci
17:30 + Jerzego Mikulskiego w 9. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
17:30 + Joannę i Rozalię Kapcia

 

Niedziela– 3. 03. 2024

7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Jana, Marię, Bolesława, Helenę, Zofię, Barbarę i Andrzeja oraz zmarłych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Kazimierza w rocznicę śmierci
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej Wspólnoty FZŚ
19:00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski z okazji imienin Jacka i Beaty

Poniedziałek – 4. 03. 2024

7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 O nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego do naszej Prowincji zakonnej
10:00 +
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
16:15 + Elżbietę oraz zmarłych Rodziców i Dziadków
17:30 + Annę Jaskółkę

Wtorek– 5. 03. 2024

7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O potrzebne łaski i zdrowie dla Andrzeja, Sylwii, Piotra i Anny
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  dla Anny i Jakuba
17:30 + Jadwigę i Józefa Sprus
17:30 + Aleksandra

Środa – 6. 03. 2024

7:30 + Andrzeja Skrzypka
7:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz o zdrowie dla Macieja
10:00 + Kazimierza Szela
10:00 Zadośćuczynienie za grzechy w rodzinie
16:15 + Stefana Winiarskiego
17:30 + Jana i Kalinę Libin w 2. rocznicę śmierci Jana 
Czwartek – 7. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Andrzeja Skrzypka
16:15 + Romana Borona w 3. rocznicę śmierci
16:15 +O łaskę nieba dla śp. Franciszka w 32. rocznicę śmierci
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 8. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Andrzeja Skrzypka
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Marka
16:15 + Mariana Niedośpiała w 7. rocznicę śmierci
17:30 + Józefę i Mieczysława Kuźniakowskich
Sobota – 9. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Mieczysławę Wojdyło-Wójcik, Witolda Wójcika, Weronikę i Wincentego
Wójcik
16:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15 + Andrzeja Skrzypka
17:30 + Józefa i Walerię Wołek

 

Niedziela– 25. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Mariana w 7. rocznicę śmierci
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 O łaskę nieba dla śp. Franciszka w 38. rocznicę śmierci
19:00 + Andrzeja Skrzypka

Poniedziałek – 26. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Krystynę Ślufińską
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Aleksandra i Jana
17:30 Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Marii i Lecha z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opieke Matki Bożej dla całej rodziny

Wtorek– 27. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla o. Stanisława z racji urodzin
16:15 W intencji Kościoła św., o dochowanie wierności Bogu i Ojczyźnie przez naród polski oraz o pokój w Polsce, w Ukrainie i na całym świecie
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)
17:30 + Zofię Klasa w 6. rocznicę śmierci

Środa – 28. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Kazimierza Gumińskiego oraz zmarłych z rodziny
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 + Stanisława i Julię Mazur
17:30 + Józefa Bobrka w 19. rocznicę śmierci

Czwartek – 29. 02. 2024

7:30 + Wiktorię
10:00 + s. Romanę Caputa (gr.)
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roberta
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)
17:30 + Józefę Gabryś w 23. rocznicę śmierci
Piątek – 1. 03. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za graechy nasze i całego świata
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Marka Madeja
17:30 + Mariannę Adamek (gr.)

Sobota – 2. 03. 2024

7:30 + Kazimierza Szela
10:00 + Andrzeja Skrzypka
16:15 + Weronikę, Jana oraz zmarłych z rodziny Zjawionych
16:15 + Helenę w rocznicę śmierci oraz Stefana, Wiesławę i Antoniego
17:30 + Helenę
17:30 + Jadwigę, Zbigniewa i Monikę

 

Niedziela– 18. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 W intencji Ojczyzny oraz o łskę otwarcia na działanie Ducha Świętego dla wszystkich Polaków i wierność Bogu
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
19:00 + Jolantę Ostrowską -Jaźwiecką w 17. rocznicę śmierci oraz jej rodziców Joannę i Kazimierza

Poniedziałek – 19. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 O dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej franciszkańskiej Prowincji
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i umocnienie na duszy i ciele oraz o zdrowie dla Wojciecha

Wtorek– 20. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 + Barbarę Świetlin oraz jej rodziców Edwarda i Zofię Świetlin
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Środa – 21. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Teresę Madej w 35. rocznicę śmierci
10:00 + Marię Jewiarz
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Czwartek – 22. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Krystyny
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela

Piątek – 23. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 + Krystynę i Sławomira Cybula
17:30 + Kazimierza Szela

Sobota – 24. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Janika i jego wybranki na nowej drodze życia – msza św. od Babci
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Katarzynę Krupa w 28. rocznicę śmierci
17:30 Dziękczynna w 2. rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie dla Aleksandry i Mirnazima

 

Niedziela– 11. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Mariannę Adamek (gr.)
10:00 + Marię i Franciszka Serczyk oraz Józefę i Czesława Skotny i ich rodziców
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca – msza św. od Róży św. Józefa
16:15 + Jana i Apolonię
19:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Poniedziałek – 12. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 O Boże błogosławieństwo, głęboką wiarę i miłość oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Marka
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, łaskę nawrócenia, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mariusza
17:30 + Kazimierza Szela

Wtorek– 13. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Antoniego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
16:15 + Marię Makarewicz
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)
17:30 W intencji Panu Bogu wiadomej

Środa – 14. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Aleksandra i Michalinę
19:00 + Aleksandrę i Wincentego Waga

Czwartek – 15. 02. 2024

7:30 + Alfonsa
7:30 O błogosławieństwo Boże, nawrócenieduchowe, głęboką wiarę i miłość oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Stanisława
10:00 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Andrzeja Skrzypka
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Piątek – 16. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 O Boże błogosławieństwo, nawrócenie duchowe, głęboką wiarę i miłość oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Stanisława
10:00 + Mariannę Adamek (gr.)
10:00 + Andrzeja Skrzypka
16:15 + Mariana Rosę, Józefa, Jana i Mariannę Wolanin
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Sobota – 17. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Andrzeja Skrzypka
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Marię i Jana oraz ich rodziców
16:15 + Mariannę Adamek (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela

 

Niedziela– 4. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Ilonę Borkacką
16:15 O Boże błogosławieństwo i łaskę powołań do miejscowej Wspólnoty FZŚ
19:00 + Marianne Adamek (gr.)

Poniedziałek – 5. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 O święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne do naszej Prowincji
10:00 + Teresę i Mariana Naglik
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
16:15 + Janinę Korzeniewicz i jej męża Stefana
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Wtorek– 6. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla rodziny Pyrak
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Patronki dla Doroty w dniu imienin
17:30 + Stefana Chruślickiego (gr.)

Środa – 7. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Teresę i Mariana Naglik
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
17:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzennę Strzeszewicz oraz zmarłych według prośby ofiarodawcy
17:30 + Aleksandrę i Juliusza Szrłowskich oraz Zofię i Andrzeja Sejków

Czwartek – 8. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Leokadię i Fabiana oraz zmarłych z rodziny Woch
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Romana Klęczara
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o głęboką wiarę i miłość dla Renaty, Natalii, Seweryna i Grzegorza

Piątek – 9. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Romana Klęczara
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
16:15 W intencji wynagradzającej, dziękczynnej i na uwielbienie Najświętszego Oblicza Pana Jezusa
17:30 + Kazimierza Szela

Sobota – 10. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Domicelę i Marka
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
17:30 + Natalię Lewicką w 16. rocznicę śmierci
17:30 O powrót do zdrowia dla Alicji

 

Niedziela– 28. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Krzysztofa Solawę (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Jana, Krystynę i Stefana Lubomirskich
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
19:00 + Helenę Dudas (gr.)
19:00 + Barbarę Nowak w 3. rocznicę śmierci

Poniedziałek – 29. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roberta
10:00 + Franka Wójciaka
16:15 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)

Wtorek– 30. 01. 2024

7:30 + Wiktorię
7:30 Za zmarłych Sybiraków, Marzennę Strzeszewicz oraz zmarłych według
prośby ofiarodawcy
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 +Helenę Dudas (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)

Środa – 31. 01. 2024

7:30 + Wiesława
10:00 + Teresę i Mariana Naglik
10:00 O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i zdrowie dla Jana
16:15 + Stanisławę Stańczyk i Halinę Zdebzką – Biziewską
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty
17:30 + Janinę

Czwartek – 1. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
7:30 + Władysławę i Stanisława Wilk
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji urodzin
17:30 + Aleksandrę Bruską

Piątek – 2. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Marię Rusek
17:30 + Marianne Adamek (gr.)

Sobota – 3. 02. 2024

7:30 + s. Romanę Caputa (gr.)
10:00 + Stefana Chruślickiego (gr.)
10:00 + Mariana Marszalskiego
16:15 + Marianne Adamek (gr.)
16:15 + Jana Raźnego
17:30 O uzdrowienie duchowe i fizyczne, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o głęboką wiarę i miłość dla Alfredy

 

Niedziela– 21. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Teresę
16:15 + Helenę Dudas (gr.)
19:00 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Poniedziałek – 22. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 O łaskę nieba dla Bolesława - w 30. rocznicę śmierci
17:30 Według intencji dających
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Wtorek– 23. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 +Helenę Dudas (gr.)
16:15 Jerycho
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Środa – 24. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
10:00 + Teresę i Mariana Naglik
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
16:15 + HalinęZdebską – Biziewską i Henryka Wróbla
17:30 + Helenę Dudas (gr.)

Czwartek – 25. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
7:30 + Mariana Kurowskiego w rocznicę śmierci
10:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
10:00 Podziękowanie za polepszenie wzroku Wiesława i udany zabieg, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Helenę Dudas (gr.)
17:30 + Kazimierza Rezacz i Kazimierza ciempińskiego
Piątek – 26. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danieli
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Ludwika Nowickiego
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Sobota – 27. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
10:00 Teresę i Mariana Naglik
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Jerzy Bejgrowicz

 

Niedziela– 7. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Genowefę
16:15 + Marka w:15 . rocznicę śmieeci
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
19:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)

Poniedziałek – 8. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kingi
17:30 + Mariannę Adamek
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Wtorek– 9. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kingi
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Środa – 10. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela
17:30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Dagmary i jej rodziny oraz osób
z którymi pracuje

Czwartek – 11. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela

Piątek – 12. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
7:30 Dziękczynna z racji 80. rocznicy urodzin Jerzego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela

Sobota – 13. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Kazimierza Szela
17:30 O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla rodziny Lewickich

 

Niedziela Świętej Rodziny – 31. 12. 2023

7:30 + Mariannę Adamek
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Adama
i Oliwii oraz ich rodziców
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 W intencji Róży Różańcowej Świętej Rodziny
16:15 Dziękczynna za miniony rok

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Bronisławę Madej
12:00 + Mieczysława Krupę
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
19:00 + Helenę Dudas (gr.)

Wtorek– 2. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)

Środa – 3. 01. 2024
7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
16:15 W intencji wynagrodzenia, dziękczynienia i uwielbienia Najświętszego
Imienia Jezus
17:30 + Mariannę Adamek
17:30 + Krzysztofa Solawę (gr.)

Czwartek – 4. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Helenę Dudas (gr.)
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez
wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)

Piątek – 5. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
7:30 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
17:30 + Helenę Dudas (gr.)

Sobota, Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6. 01. 2024

7:30 + s. Klotyldę – Emilię Gawłowicz (gr.)
10:00 + Marię Stach w 46. rocznicę śmierci
12:00 + s. Lucjanę – Annę Uchacz (gr.)
12:00 + Marię Brożek
16:15 O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i łaske powołań do miejscowej
Wspólnoty FZŚ
16:15 + Krzysztofa Solawę (gr.)
19:00 + Helenę Dudas (gr.)

 

 

Niedziela – 24. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Adama Okońskiego
10:00 + Józefa i Katarzynę
10:00 + Teresę Jania w 6. rocznicę śmierci
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Włodzimierza
12:00 Jana i Marię Frydelowie, Zofię Węglarz oraz Barbar i Andrzeja Wojtasów
24:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru

Uroczystość Bożego Narodzenia – 25. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
10:00 + Waldemara (gr.)
12:00 + Teresę i zmarłych z rodziny
16:15 + Leonę i Michała
190 0 + Janinę, Zofię, Ryszarda, Bronisławę, Antoninę, Macieja, Barbarę, Artura,
Romana, Włodzimierza, Apolonię

Św. Szczepana - Wtorek– 26. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
10:00 + Ks. Zdzisława w 4. rocznicę śmierci
10:00 Dziękczynna z racji 20. rocznicy urodzin Anny z prośbą o dary Ducha
Świętego dla niej.
12:00 + Jana, Marię, Bolesława, Helenę, Zofię, Barbarę i Andrzeja oraz zmarłych
z rodziny (chrzest Marii Janiny Sołek)
16:15 + Marię Nowak oraz zmarłych z rodziny
19:00 + Waldemara (gr.)

Środa – 27. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
7:30 + Marię i Władysława Wojas
10:00 + Waldemara (gr.)
16:15 + Grzegorza i Eugeniusza
16:15 Dziękczynna za Chrzest święty oraz o radość życia wiecznego dla rodziców
Katarzyny i Stefana a także chrzestnych Marii i Michała
17:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi
i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu oraz ich rodziny
Czwartek – 28. 12. 2023

7:30 + Agnieszkę Krawacką
10:00 + Waldemara (gr.)
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 O radość życia wiecznego dla pomordowanych na Wołyniu w szczególności
dla śp. Jana
17:30 + Mariannę Adamek

Piątek – 29. 12. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Roberta
10:00 + Waldemara (gr.)
16:15 + Wiktorię Franaszek w 1. rocznicę śmierci
17:30 + Annę Przesór (gr.)
17:30 Dziękczynna z okazji 31. rocznicy ślubu Anety i Mariusza, z prośbą
o umocnienie ich wzajemnej miłości oraz o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Sobota –:30 . 12. 2023

7:30 + Wiktorię
10:00 + Eugeniusza
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 + Marka Jarosza w 1. rocznicę śmierci
17:30 + Waldemara (gr.)
17:30 + Marię Jodłowską w 10. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
oraz Barbarę Prałat w 10. rocznicę śmierci

 

INTENCJE MSZALNE

Niedziela – 17. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Piotra, Franciszkę, Aleksandra i Barbarę Bała
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
16:15 + Edwarda w 37. rocznicę śmierci
19:00 + Waldemara (gr.)

Poniedziałek – 18. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
10:00 + Jana Wilka
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 + Józefa Noska w 2. rocznicę śmierci
17:30 + Mariannę Adamek

Wtorek– 19. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
7:30 Dziękczynna za przeżyte 75 lat z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożejnna każdy dzień dla ojca Ludwika – msza św. od kuzyna Jana z rodziną
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wujka Bronka z okazji urodzin
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
17:30 + Krystyny i Piotra w 40.rocznicę śmierci

Środa – 20. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
7:30 O zdrowie duszy i ciała dla Józefa Pajdzika
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
10:00 + Jolantę Gniewek
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 + Anielę
17:30 + Mariannę Adamek

Czwartek – 21. 12. 2023
7:30 + Weronikę i Jana oraz zmarłych z rodziny Zjawionych
10:00 + Waldemara (gr.)
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Józefy
17:30 + Mariannę Adamek
17:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowie
dla Kazimierza

Piątek – 22. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Mariannę Adamek
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kingi
17:30 + Stanisława Mączkę

Sobota – 23. 12. 2023
7:30 + Fabiana i Leokadię oraz zmarłych z rodziny Woch
7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 + Annę Przesór (gr.)
16:15 + Czesławę
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kingi
17:30 + Waldemara (gr.)

 

Niedziela – 3. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Stanisława i Władysławę oraz zmarłych z ich rodzin
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Ryszarda Tarkowskiego
16:15 W intencji członków Stowarzyszenia Brata Alberta dla żywych o Boże błogosławieństwo a dla zmarłych o chwałe nieba z racji 35-lecia Stowarzyszenia
16:15 O powołania do miejscowej Wspólnoty FZŚ
19:00 + Annę Przesór (gr.)

Poniedziałek – 4. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Basi z okazji imienin
10:00 + Natalię, Henryka i Mirosława Gach
16:15 O pokój, sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
16:15 + Stanisława i Bogdana
17:30 + Annę Przesór (gr.)
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Wtorek– 5. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
16:15 Annę Przesór (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi
17:30 + Wojciecha
17:30 O wypełnienie woli Bożej dla Ewy

Środa – 6. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
7:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
10:00 + Piotra
10:00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łąski dla Ani i jej rodziny
16:15 + Annę Przesór (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Władysława
16:15 + Jana – w dniu pogrzebu odbywającego sie w Belfaście
17:30 + Bronisławę Zawitkowską

Czwartek – 7. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
7:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
10:00 + Waldemara (gr.)
10:00 + Waldemata Komanieckiego – msza św. od pracowników IPN
16:15 + Bronisławę Zawitkowską
17:30 + Marię i Władysława
17:30 + Ewę w 3. rocznicę śmierci

Piątek – 8. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Anny Mazur z okazji urodzin
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
16:15 + Marię Bobrek
16:15 + Juliana
17:30 + Leokadię Adamską i Irenę Kowalską
Sobota – 9. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Annę Przesór (gr.)
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
16:15 + Danutę w 3. rocznicę śmierci
16:15 O zdrowie i udany przeszczep płuc oraz o opiekę Matki Bożej dla Bogdana Pietruszy
17:30 + Zofię Władysława, Józefę i Stanisława
17:30 + Szymona Wronę, Jana i Rozali Wozdyk oraz Tadeusza Maślankę

 

Niedziela – 26. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Anielę i brata Józefa
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Zdzisława Musiała
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
19:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej

Poniedziałek – 27. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Weronikę i Adama Korkowskich
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 Dziękczynna za opiekę Matki Bożej – msza św. od Anny
17:30 + Adelę, Jakuba i Adama Gieroń
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Wtorek– 28. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Cecylii
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 Jerycho
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Środa – 29. 11. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Roberta
7:30 O pokorę i milość przez Serce Niepokalanej, św. Franciszka i św. Jana z Kęt oraz światło Ducha Świetego i spełnienia woli Bożej
10:00 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Danutę Drożańską
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Katarzyna Wąsowicz (gr.)
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Zdzisławę Mohort- Kopaczyńską w 1. rocznicę śmierci
Czwartek –:30. 11. 2023

7:30 + Wiktorię
10:00 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Marię Sliżowską
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Andreasa Marcinkowskiego
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Piątek – 1. 12. 2023

7:30 + Annę Przesór (gr.)
10:00 Wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata
10:00 + Zofię i Małgorzatę Waga
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Natalię
17:30 + Waldemara (gr.)
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Sobota – 2. 12. 2023

7:30 + Waldemara (gr.)
10:00 + Annę Przesór (gr.)
10:00 + Piotra i Mariannę
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Anieli Mazur
16:15 + Tolę
17:30 + Marię i Franciszka Pac w kolejne rocznice śmierci
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

 

Niedziela – 19. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalasze błogosławieństwo Boże dla Anny i Aleksandra z racji 9. rocznicy ślubu
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Henrykę i Hipolita
19:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej

Poniedziałek – 20. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Janusza Bakalarskiego
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 Dziękczynna za opiekę Bożą z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Rodziny Suwaj
17:30 + Jadwigę Dolecką

Wtorek– 21. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
7:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Marka Ślusarczyka w rocznicę śmierci
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O pomoc w znalezieniu pracy dla Alana za wstawienictwem św. Ekspedyta
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej

Środa – 22. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
7:30 + Katarzyna Wąsowicz (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 Za zmarłych z rodzin Wędrychowicz i Zamorskich
17:30 + Annę, Adama i Marię Kęska

Czwartek – 23. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O Boże błogosławieństwo dla Ewy Płonki z okazji 60. rocznicy urodzin
17:30 + Zofię i Mieczysława Jackiwskich
17:30 Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Roberta z okazji urodzin
– msza św. od Wspólnoty „Strumienie Życia“
Piątek – 24. 11. 2023

7:30 + Weronikę, Zenona, Walerię, Józefa, Adolfa, Irenę, Zofię, Edmunda Nowaków oraz zmarłych z rodziny Tomczyków
10:00 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Marię Maślaniec w rocznicę śmierci
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski, i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Zofii z okazji 84. rocznicy urodzin
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

Sobota – 25. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Zbigniewa – o spokój duszy
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Łukasza Koniów i ich dzieci
oraz o szczęśliwy przebieg stanu błogosławionego dla Karoliny
17:30 + Katarzynę
17:30 + Katarzynę Wąsowicz (gr.)

 

Niedziela – 12. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Edwarda w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Helenę i zmarłych z rodziny
16:15 Za zmarłych z Róż Różańcowych
19:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej

Poniedziałek – 13. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Józefy
Tanzen (czyt. Tancen) z okazji urodzin
17:30 + Stanisława i zmarłych z rodziny
17:30 + Włodzimierza w 11. rocznicę śmierci
Wtorek– 14. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Mariannę Adamek

Środa –:15 . 11. 2023

7:30 + Alfonsa
7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i sary Ducha Świętego dla Jana, Stanisława i Róży w bieżącym roku szkolnym i akademickim
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Marię i Helenę

Czwartek – 16. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary
i Stanisława z okazji 50. rocznicy ślubu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Zofię w 31. rocznicę śmierci
17:30 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
Piątek – 17. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski oraz zdrowie dla Elżbiety i Jerzego
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Adriana
17:30 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
Sobota – 18. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Mieczysława Wojdyło-Wójcik, Witolda Wójcika oraz Wiktorię i Józefa Wojdyło
10:00 O błogosławieństwo Boże i dalsze zdrowie dla Piotra
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Ryszarda Klosa w 3. rocznicę śmierci§

 

Niedziela – 5. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Józefę i Józefa Stofińskich
10:00 + Helenę i Józefa Walczy z rodzicami
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
19:00 + Julię Mazur w 19. rocznicę śmierci

Poniedziałek – 6. 11. 2023

7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Zofię, Krystynę i Annę
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 + Stanisława i Julię Mazur w rocznicę śmierci
17:30 + Marię Kłaput (gr.)

Wtorek– 7. 11. 2023

7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
7:30 + Janusza – msza św. od koleżanek z pracy Basi z mężem i Eli
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Marię Kłaput (gr.)

Środa – 8. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 + Karolinę i zmarłe koleżanki Koła Emerytów Solidarności
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Wiktorię Gurba
17:30 + Stanisława Augusta Woźniakowskiego - zasłużonego Członka Stowarzyszenia „Kresy“

Czwartek – 9. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Jerzego
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej

Piątek – 10. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 + Mariannę Adamek
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
17:30 + Jolantę Gniewek – msza św. od Anny Gniewek
Sobota – 11. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Jadwigę, Kazimierza, Dorotę i Zdzisława Śmietanów
17:30 + Antoniego Kachnic

 

Niedziela – 29. 10. 2023
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roberta
7:30 + Alicję (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Stanisławę Cwynar (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 Dziękczynna za opiekę Bożą nad Prezydentem dr Andrzejem Dudą, z prośbą o mądrość i siłę dla niego w sprawowaniu urzędu przez wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
16:15 + Zofię i Stanisława
19:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Poniedziałek –:30. 10. 2023

7:30 + Wiktorię
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji 50. rocznicy urodzin oraz dla męża i synów
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Wtorek– 31. 10. 2023

7:30 + O potrzebne łaski dla ks. Miłosza
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 Za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu
16:15 + Annę i Władysława Kopytko
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla taty Zbigniewa – msza św. od córki
z rodziną
17:30 + Josefa Namesnego

Środa – 1. 11. 2023

7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
7:30 + Włodzimierza
10:00 + Marię Kłaput (gr.)
12:00 + Jerzego Piela w 1. rocznicę śmierci
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Józefa i Katarzynę

Czwartek – 2. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogoslawieństwo dla Marcina z okazji urodzin
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
17:30 + Błażeja

Piątek – 3. 11. 2023

7:30 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
10:00 O życie wieczne dla śp. Zofii Ryś
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 W intencji misji i misjonarzy
17:30 + Marię Kłaput (gr.)
17:30 Annę Nowak

Sobota – 4. 11. 2023

7:30 + Marię Kłaput (gr.)
10:00 O miłosierdzie Boże i wieczną szczęśliwość dla Augusty Frankowskiej
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki do naszego Sanktuarium
16:15 O pokój, sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie
za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Wandę i Olgę
17:30 + Jolantę Gniewek – msza św. Anny Libusa z rodziną

 

Niedziela – 22. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Edwarda i Janinę Wolnik
10:00 + Alicję (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Stanisława
16:15 + Łukasza
19:00 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Poniedziałek – 23. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Marię, Alicję i Adama (Senior) Prager
17:30 + Stanisława w 38. rocznicę Śmierci

Wtorek– 24. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
17:30 + Alicję (gr.)
17:30 + Włodzimierza

Środa – 25. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Jana Nowaka w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
16:15 Rezerwacja
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Czwartek – 26. 10. 2023

7:30 + Ewę, Antoniegoi Henryka oraz zmarłych z rodziny Brzozów
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Stanisławę Cwynar (gr.)
16:15 + Jana i jego Rodziców
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Piątek – 27. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 O Boże błogoslawieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie oraz o nawrócenie i przemianę życia dla Mariusza
16:15 + Paulinęi Ludwika Śliwa oraz córkę Alicję
16:15 Wynagradzająca za popełnione grzechy przez osoby Panu Bogu wiadome, z prośbą o łaske ich nawrócenia
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Sobota – 28. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo w praca i pomoc w trudnościach oraz łaskę zdrowia dla Mariusz i Rodziców
10:00 + Grażynę w:15 rocznicę śmierci
16:15 + Helenę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Danutę Paw

 

Niedziela –:15 . 10. 2023

7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
7:30 + Alicję (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Mieczysławę Bejgrowicz
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
16:15 + Jadwigę i zmarłych z rodziny
19:00 + Jadwigę i Edwarda

Poniedziałek – 16. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji
Panu Bogu wiadomej
16:15 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Anny
Wtorek– 17. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji
Panu Bogu wiadomej
16:15 + Stanisławę Cwynar (gr.)
16:15 + Wiktorię i Andrzeja
17:30 + Alicję (gr.)

Środa – 18. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 W intencji Panu Bogu wiadomej
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji
Panu Bogu wiadomej
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, oraz zdrowie dla
Adama Prager
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Józefa w 22. rocznicę śmierci

Czwartek – 19. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji
Panu Bogu wiadomej
16:15 Dziękczynna za 95 lat życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Eugenii
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Andrzeja, Sylwii i Piotra
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Piątek – 20. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Marina Marszalskiego w 7 dzień od śmierci oraz zmarłych z rodziny Marszalskich
16:15 Za zmarłych z rodziny Zbroszczyków: Rodziców, Braci, Bratowę i Bratanka
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Sobota – 21. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o przemianę i poprawę życia oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Zofię Zbroszczyk w 5. rocznicę śmierci
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Tomasza w rocznicę ślubu oraz dla ich syna Miłosza

 

Niedziela – 8. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 + Marię Frankowską
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Marię i Franciszka Kapcia
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
19:00 + Alicję (gr.)

Poniedziałek – 9. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 O pojednanie w rodzinie i znalezienie cennej zguby przez
wstawiennictwo św. Antoniego
10:00 + Alicję (gr.)
16:15 + Marię i Jacka oraz Antoninę i Stanisława
16:15 + Stanisława Sikorę
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Wtorek– 10. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + s. Walerię, Janinę i Tadeusza
16:15 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Magdy i Marcina z racji rocznicy ślubu
17:30 + Alicję (gr.)

Środa – 11. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
16:15 + Josefa Nomesnego
16:15 + Ryszarda Sikorę
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Annę Lisowską

Czwartek – 12. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
16:15 Za zmarłych członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze“
16:15 O błogosławieństwo Boże, opieke Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie oraz o obranie właściwej drogi życiowej dla Mateusza
Piątek – 13. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wnuków i ich rodziców w pracy
i w szkole – msza św. od Babci
16:15 + Wandę i Romana
16:15 + Adama Barańskiego w 3. rocznicę śmierci – msza św. od żony
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Sobota – 14. 10. 2023

7:30 + Alfonsa
10:00 + Alicję (gr.)
16:15 + Stanisławę Cwynar (gr.)
16:15 + Zofię i Władysława
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 + Jakuba i Franciszkę Skowronek oraz zmarłych z rodziny4

 

Niedziela – 1. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
10:00 + Danutę Lorenc
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz zdrowie dla Teresy i Andrzeja z okazji 46. rocznicy ślubu
16:15 O powołania do miejscowej Wspólnoty FZŚ
19:00 + Alicję (gr.)

Poniedziałek – 2. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Zygmunta Alicję (gr.)
16:15 + Wandę i Leszka
16:15 + Henryka i Różę Malik
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Irenę Niedbała

Wtorek– 3. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Alicję (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Anny i Wojciecha Flacht z okazji 42. rocznicy ślubu
17:30 + Teresę
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu - Środa – 4. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
7:30 + Mieczysława w 11. rocznicę śmierci
10:00 + Alicję (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, miłość w małżeństwie i zdrowie dla Elżbiety
i Kazimierza Rochowicz oraz ich bliskich i dar życia wiecznego dla
zmarłych
16:15 + Romualda Bargiela
16:15 + Irenę Niedbała
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)

Czwartek – 5. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 Irenę Niedbała
16:15 + Katarzynę w 45. rocznicę śmierci
17:30 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Marię i jej męża Stanisława

Piątek – 6. 10. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie
dla Marianny z okazji urodzin
7:30 + Alicję (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za graechy nasze i całego świata
10:00 + Stanisławę Cwynar (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 + Augustyna Białka – o miłosierdzie Boże i zbawienie
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Sobota – 7. 10. 2023

7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Alicję (gr.)
10:00 + Irenę Niedbała
16:15 + Stanisławę Cwynar (gr.)
17:30 + Jadwigę i Zbigniewa
17:30 + Andrzeja Szczygła w 20. rocznicę śmierci

 

Niedziela – 24. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Władysława i Katarzynę Gomółka
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Marię i Józefa Tworków
19:00 + Zygmunta Latałę (gr.)

Poniedziałek – 25. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Antoniego w 25. rocznicę śmierci oraz Annę i Marię
16:15 + Piotra Sikorę
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 Dziękczynna za zdrowie Marii i Tadeusza
Wtorek– 26. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Zygmunta Latałę (gr.)
17:30 O uwolnienie i uzdrowienie osób zakażonych ideologią gender i LGBT

Środa – 27. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 W intencji Ojczyzny o opiekę Bożą i mądry wybór
16:15 + Kazimierza Sikorę
16:15 + Marię Rzeźnik w 9. rocznicę śmierci – msza św. od córki
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)

Czwartek – 28. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 + Irenę Leś
16:15 + Zofię i Franciszka Kotarba
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Jadwigę i Jana oraz Henrykę i Hipolita
Piątek – 29. 09. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz zdrowie dla Roberta
7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Andrzeja
z okazji urodzin
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 O uwolnienie i uzdrowienie osob zakażonych ideologią gender i LGBT

Sobota –:30. 09. 2023

7:30 + Wiktorię
7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Danutę Lorenc
10:00 + Teresę Młynarską (gr.)
16:15 + Zygmunta Latałę (gr.)
17:30 + Dorotę Siemiątkowską i jej Rodziców oraz Adama Żaka
17:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Aleksandry i Stanisława z okazji 3. rocznicy ślubu

 

Niedziela – 17. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 + Marię i Tadeusza oraz zmarłych z ich rodzin
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Łucję, Kudwika i Bogdana Kotlińskich
16:15 Za zmarłych braci: Jana, Józefa i Stanisława
19:00 + Zygmunta Latałę (gr.)

Poniedziałek – 18. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 W intencji dziękczynno-błgalnej o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej Rodziny w domu, w pracy i w szkole
16:15 + Eugeniusza Motykę
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Stanisława i Karolinę

Wtorek– 19. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Teresę Młynarską (gr.)
16:15 + Irenę Komenda w 23. rocznicę śmierci oraz Juliana Komendę w 52. rocznicę śmierci
17:30 + Zygmunta Latałę (gr.)
17:30 + Władysława Merdel – msza św. od chrześniaka Wiesława Merdel z rodziną

Środa – 20. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Marię
16:15 + Elżbietę – o miłosierdzie Boże i spokój jej duszy
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Tomasza i Józefa Obrączka

Czwartek – 21. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 + Apolonię Sikora
16:15 Marię i Bronisława Urbanik
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Stanisława i Reginę Flisar

Piątek – 22. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Katarzynę i Stefana
16:15 + Dorotę w 2. rocznicę śmierci
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 O mądrość i dary Ducha Świętego w rozwiązywaniu sprawy

Sobota – 23. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Annę Rogoż i Franciszka Rogoża
16:15 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Teresę
17:30 + Kazimierza Kleckiego w 7. rocznicę śmierci oraz żonę Annę

 

Niedziela – 10. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 + Józefę i Józefa Stofińskich
10:00 + Stanisławę i Ludwika Twardosz
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
19:00 + Zygmunta Latałę (gr.)

Poniedziałek – 11. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Marzenę Skiba – msza św. od Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Teresę i zmarłych z rodziny
16:15 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ryszarda Brodowskiego z okazji 98. rocznicy urodzin
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)

Wtorek– 12. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski oraz o opiekę Matki Bożej dla Kingi
17:30 + Zygmunta Latałę (gr.)
17:30 O uwolnienie i uzdrowienie dla osob zakażonych ideologią gender oraz LGTB

Środa – 13. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Eugeniusza i jego Rodziców
16:15 + Halinę i Bogusława oraz Stefana i Sylwię
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Marię

Czwartek – 14. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Marzenę Skiba – msza św. od Prawowników Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Pauliny i Roberta Mielec
16:15 + Kazimierę i Adama Markiewicz
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)

Piątek –:15 . 09. 2023

7:30 + Alfonsa
7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Magdy i jej rodziny oraz wysłuchanie jej
próśb za wstawiennictwem św. Ekspedyta
16:15 + Pawła z prośbą o miłosierdzie Boże i spokój jego duszy
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)

Sobota – 16. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Urszulę Ambroziak o radość zycia wiecznego
16:15 + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Edmunda Fojcika

 

Niedziela – 3. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O powołania do miejscowej wspólnoty FZŚ
19:00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Józefa Kapcia i Jego rodziny

Poniedziałek – 4. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o łaske wiary
i błogosławieństwo Boże dla Filipa
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie
za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Bronisława Kosowskiego

Wtorek– 5. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Władysława Merdel – msza św. od Średniawów i Guśtak ze Stróż
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Małgorzatę Mazur – Hetel w rocznicę śmierci
16:15 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Zygmunta Latałę (gr.)

Środa – 6. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grzegorza z okazji urodzin
16:15 + Stanisława w 55. rocznicę śmierci
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 + Annę i Adama Guściorów i o. Norberta Jaworskiego

Czwartek – 7. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Marzenę Skiba – msza św. od Prawowników Państwowej Inspekcji
Pracy w Krakowie
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 Dziękczynno – błagalna w intencji Anny, Jolanty, Reny i Józefy
16:15 + Wacławę i Stefana
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)

Piątek – 8. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Edwarda i Bogusława
Dzięciołowskich
16:15 + Annę i Mieczysława Słobodzian i zmarłych z rodziny
17:30 + Teresę Młynarską (gr.)
17:30 W intencji Róży do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Sobota – 9. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie
dla Krystyny z okazji urodzin
17:30 + Tomasza w 3. rocznicę śmierci
17:30 + Kazimierza Barana

 

Niedziela – 27. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny
i Mateusza z okazji 10. rocznicy ślubu
19:00 + Władysława Merdel – msza św. od syna Edwarda z rodziną

Poniedziałek – 28. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Danuty Gamrat z rodziną
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 W intencji Panu Bogu wiadomej

Wtorek– 29. 08. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz zdrowie dla Roberta
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)

Środa –:30. 08. 2023

7:30 + Wiktorię
10:00 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Stanisławę i Romana Włodarczyków oraz syna Jana

Czwartek – 31. 08. 2023

7:30 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Mariana Kozdrój z rodziną
16:15 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z okazji urodzin
16:15 + Danutę Lorenc
17:30 O nawrócenie dla Wojciecha

Piątek – 1. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Zygmunta Latałę (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy nasze i całego świata
10:00 + Teresę Młynarską (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
17:30 + Bronisławę i Bronisława

Sobota – 2. 09. 2023

7:30 + Katarzynę Korońską (gr.)
7:30 + Teresę Młynarską (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Basi z okazji urodzin
10:00 + Zygmunta Latałę (gr.)
16:15 + Stanisławę w 19. rocznicę śmierci
17:30 + Joannę, Tadeusza, Wojciecha i zmarłych z rodziny

 

Niedziela – 20. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Zofię Wojas w 28. rocznicę śmierci
19:00 W intencji Panu Bogu wiadomej

Poniedziałek – 21. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Jolanty i Marka Piech z rodziną
16:15 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji urodzin
17:30 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających

Wtorek– 22. 08. 2023

7:30 + Walerię, Józefa, Zenona, Weronikę, Adolfa, Irenę, Zofię i Edmunda
Nowaków oraz zmarłych z rodziny Tomczyków
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)

Środa – 23. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 Wynagradzająca za grzechy rodziny Anny
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Annę, Wojciecha, Helenę, Stefana, Wiesławę i Antoniego

Czwartek – 24. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Dariusza Napory i Małgorzaty
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Teresę

Piątek – 25. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Stanisława Wiorka w 56. rocznicę śmierci
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 Wynagradzająca za grzechy rodziny Anny
Sobota – 26. 08. 2023

7:30 + Jerzego i Zygmunta Duś
10:00 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny
z okazji 50. rocznicy urodzin
16:15 W intencji Panu Bogu wiadomej
17:30 + Tomasza Leśniaka

 

Niedziela – 13. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Jana w 53. rocznicę śmierci oraz + Stanisławę i Marię Per i zmałych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
16:15 + Annę Biernat w pierwszą rocznicę śmierci
19:00 + Stanisława Lewickiego w 17. rocznicę śmierci


Poniedziałek – 14. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Mariannę Szostek w 21. rocznicę śmierci oraz Bronisława Szostek w 36. rocznicę śmierci
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Władysława Merdel – msza św. od Pawła i Anety Pogoda z Jaworzna

Wtorek–15. 08. 2023 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7:30 + Alfonsa
10:00 O dary Ducha Świętego, przemianę serca przez wstawiennictwo Matki Bożej dla Krystyny w dniu urodzin
12:00 Za spokój dusz Marszałków Polski: Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego- Rydza oraz Generałów, Oficerów i Żołnierzy polskich –
bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
12:00 + Karola Czerniaka w 2. rocznicę śmierci
16:15 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
17:30 + Marię oraz zmarłych z rodziny

Środa – 16. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Kazimierza Grochmala oraz zmarłych z rodziny
16:15 + Mariana Rosę, oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających

Czwartek – 17. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Marty i Ryszarda Pacura
z rodziną ze Stróż
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 Dziękczynna za opiekę Bożą z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny

Piątek – 18. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Petera Hatenloher
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Annę i Jana

Sobota – 19. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Anny i Szczepana
16:15 + Henryka, Bronisławę i Bogusława
17:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli z okazji 24. rocznicy urodzin

 

Niedziela – 6. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 W intencji uwielbienia Boga Ojca
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O powołania do miejscowej wspólnoty FZŚ
19:00 + Joannę Kłaput

Poniedziałek – 7. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
7:30 Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Przyjaciół
i Dobroczyńców Zakonu oraz za zmarłych Braci i Siostry FZŚ
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Renaty i Wiesława Słowińskich z Łososiny
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Teresę Florek

Wtorek – 8. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 + Helenę i Bronisława Faglio

Środa – 9. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Barbarę Jankowską
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 W intencji Panu Bogu wiadomej

Czwartek – 10. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Stanisława i Ryszarda Kawa ze Złotej
16:15 + Tomasza i Zofię Lech
17:30 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających

Piątek – 11. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 O siły i zdrowie dla brata Franciszka
16:15 + Kunegundę oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
17:30 Dziękczynna za opiekę z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Piotra

Sobota – 12. 08. 2023

7:30 + Irenę Łojczyk-Królikiewicz (gr.)
10:00 + Władysława Merdel – msza św. od Marii Zydlik z Jaworzna
16:15 + Marię Raźną w 83. rocznicę urodzin
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty Bąk

 

Niedziela – 23. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o wszelkie
potrzebne łaski w dalszym życiu dla Mieczysławy i Adama z okazji
50. rocznicy ślubu
10:00 + Katarzynę Kłaput
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Mariana Komendę w 1. rocznicę śmierci
19:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Poniedziałek – 24. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 + Annę Wolak i Krzysztofa Wolaka
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Wtorek – 25. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Środa – 26. 07. 2023

7:30 + Annę i Andrzeja Opolewskich oraz zmarłych z rodziny
Masaczenków
7:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
10:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie
dla Anny Mazur z okazji imienin
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Jana Smalucha (gr.)

Czwartek – 27. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Teresę i Mariana Niziołek

Piątek – 28. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
7:30 + Anielę i Władysława Mazgaj
10:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Władysława Merdel – msza św. od chrześniaka Wiesława Merdel z rodziną

Sobota – 29. 07. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie
dla Roberta
7:30 + Anielę i Władysława Mazgaj
10:00 + Jana Smalucha (gr.)
16:15 + Krzysztofa i Janinę Szopów
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

 

Niedziela – 16. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Józefa z Rodzicami i Rodzeństwem
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Józefę w:30. rocznicę śmierci
16:15 + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
19:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Poniedziałek – 17. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Józefa, Dawida, Pawła Budz
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Wtorek – 18. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
7:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Marię w 16. rocznicę śmierci oraz jej męża Stanisława

Środa – 19. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Stanisława Szymczyka
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Czwartek – 20. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji urodzin
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Piątek – 21. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Wierosławy z okazji urodzin
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Sobota – 22. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
16:15 O błogosławieństwo Boże, opieke Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii
i Stanisława
17:30 + Mieczysława Sierka w 4. rocznicę śmierci

 

Niedziela – 9. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
7:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
19:00 + Natalię I Stanisława Lewickich

Poniedziałek – 10. 07. 2023

7:30 + Józefa, Walerię, Zenona,Weronikę, Irenę, Zofię Edmunda i Adolfa Nowaków oraz zmarłych z rodzin Tomczyków i Nowaków
10:00 + Jana Smalucha (gr.)
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Wtorek – 11. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Środa – 12. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Zbigniewa Nastkiewicza
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Czwartek – 13. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
16:15 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji urodzin
17:30 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających

Piątek – 14. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Genowefę Marszałek
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Sobota –:15. 07. 2023

7:30 + Alfonsa
10:00 O dary Ducha Świętego i przemiane serca przez wstawiennictwo Matki
Bożej w dniu urodzin
16:15 + Andrzeja Sewiłło (gr.)
17:30 + Jana Smalucha (gr.)

 

Niedziela – 2. 07. 2023

7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Mieczysławę w 3. rocznicę śmierci oraz Magdalenę Manieckie
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O powołania do FZŚ
19:00 + Jana Smalucha (gr.)

Poniedziałek – 3. 07. 2023

7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Jana Smalucha (gr.)
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Teresę, Jadwigę i Bronisława

Wtorek – 4. 07. 2023

7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O pokój , sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie
za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających

Środa – 5. 07. 2023

7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Jana Smalucha (gr.)
16:15 + Marię w 42. rocznicę śmierci
17:30 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających

Czwartek – 6. 07. 2023

7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Jana Smalucha (gr.)
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
i grzeszników konających
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Piątek – 7. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

Sobota – 8. 07. 2023

7:30 + Jana Smalucha (gr.)
10:00 + Walerię i Stanisława Bajor
16:15 + Franciszkę Matla w 14. rocznicę śmierci oraz Józefa Matla w 26. rocznicę
śmierci
17:30 + Andrzeja Sewiłło (gr.)

 

Niedziela – 25. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Jana i Ludwika Stela
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych z rodzin Musiałów i Krawczyńskich: Stanisława, Wandę, Wacława, Halinę i Wiesława
19:00 + Kazimierza Korbel (gr.)

Poniedziałek – 26. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Tomasza Leśniaka
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźniertwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Józefę Mariańską-Radziszewską – msza św. od Koła Seniorów Izb Lekarskich
17:30 + Kazimierza Korbel (gr.)

Wtorek – 27. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Władysławę i Stanisława Wilk
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Kazimierza Korbel (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźniertwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 Jerycho
17:30 + Czesława Dobosza (gr.)

Środa – 28. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźniertwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Juliana
17:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
17:30 + Jerzego Piela

Czwartek – 29. 06. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla br. Pawła z racji imienin
7:30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Roberta
10:00 + S. Marię Beatriks (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźniertwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + Kazimierza Korbel (gr.)

Piątek –:30. 06. 2023

7:30 + Alfonsa
7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Krystynę i Janusza Waśniowskich
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźniertwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17:30 + Kazimierza Korbel (gr.)

Sobota – 1. 07. 2023

7:30 + Kunegundę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące i grzeszników
konających
7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Doroty i Jerzego
z okazji rocznicy ślubu
16:15 + Jerzego Twarowskiego w 8. rocznicę śmierci
17:30 + Jana Smalucha (gr.)

 

Niedziela – 18. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Józefę, Stanisława, Zygmunta i Edwarda Bartosików
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
19:00 + Kazimierza Korbel (gr.)

Poniedziałek – 19. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Piotra Kwiecińskiego z okazji 54. rocznicy urodzin
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)

Wtorek – 20. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)

Środa – 21. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + Władysława Merdel - msza św. od brata Edwarda z rodziną
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17:30 + Helenę i Adolfa Flach

Czwartek – 22. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Władysława
17:30 + Wandę, Stanisława i Czesława Wiorka oraz Janusza Mroza

Piątek – 23. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Tadeusza i Włodzimierza
17:30 + Jana

Sobota – 24. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii z okazji 90. rocznicy urodzin
16:15 + Zdzisława Wolaka i Benedykta Bryk
17:30 + Janinę Tochowicz
17:30 + Władysława Merdel – msza św. od Urszuli i Pawła Klecki z rodziną

 

Niedziela – 11. 06. 2023

7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
7:30 + Czesława Dobosza (gr.)
10:00 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
19:00 + Adama i Janinę Żak i ich Rodziców

Poniedziałek – 12. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + Antoninę i Władysława Kulesa oraz Dziadków
Wtorek – 13. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
17:30 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 Za zmarłych z rodzin: Aponowiczów, Bergielów i Bielawskich

Środa – 14. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniny z okazji 5. rocznicy
urodzin
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17:30 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + Stanisławę i Juliana Zych w rocznicę śmierci
Czwartek –:15. 06. 2023

7:30 + Wiktorię
7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + Kazimierza Korbel (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)

Piątek – 16. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Walentyny i Wacława w kolejną rocznicę ślubu
16:15 Mariana Rosę, Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)

Sobota – 17. 06. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marianny z okazji 50. rocznicy urodzin
7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemy Sercu Maryi
10:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
17:30 + Kazimierza Korbel (gr.)

 

Niedziela – 4. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + Leszka Michalika
10:00 + S. Marię Gregorię (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 O pokój, sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
16:15 O powołania do FZŚ
19:00 + Genowefę Malinowską (gr.)

Poniedziałek – 5. 06. 2023
7:30 + Marię Kwiecińską w 38. rocznicę śmierci
7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
10:00 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + S. Marię Gregorię (gr.)
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Wtorek – 6. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 + S. Marię Gregorię (gr.)
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Środa – 7. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Czwartek, Boże Ciało – 8. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu kapłańskim i zakonnym dla o. Jacka
12:00 + Czesława Dobosza (gr.)
16:15 + Joannę i Rozalię Kapcia
17:30 Z prośbą o wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim i zakonnym dla o. Ludwika z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich
Piątek – 9. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16:15 + Czesława Dobosza (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ani z rodziną i o nawrócenie dla
męża

Sobota – 10. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbel (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Zuzannę
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Ryszarda z okazji:30. rocznicy ślubu
17:30 + Czesława Dobosza (gr.)

 

Niedziela – 28. 05. 2023

7:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
7:30 + Janinę i Edwarda Wolnik
10:00 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Anielę z rodzicami
19:00 + Stanisława i Anielę Twardosz

Poniedziałek – 29. 05. 2023

7:30 + O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Roberta
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + S. Marię Gregorię (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Andrzeja w 52. rocznicę śmierci
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Wtorek –:30. 05. 2023

7:30 + Wiktorię
7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + Danutę Ciosek

Środa – 31. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Jana Gałuszka i zmarłych z rodziny
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z rodziną
oraz nawrócenie dla nich
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Czwartek – 1. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbiel (gr.)
10:00 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + S. Amatę Kułaga (gr.)
16:15 O świętość i gorliwość dla kapłanów i osób poświęconych Bogu
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Piątek – 2. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbiel (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i całego świata
10:00 + S. Marię Gregorie (gr.)
16:15 W intencji mipsji i misjonarzy
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)

Sobota – 3. 06. 2023

7:30 + S. Marię Beatriks (gr.)
7:30 + Kazimierza Korbiel (gr.)
10:00 + S. Marię Gregorie (gr.)
16:15 W intencji Absolwentów klasy 4F z okazji 50-lecia matury oraz za zmarłych
Marka i Stefana
16:15 + S. Amatę Kułaga (gr.)
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + Macieja i Marię Tomaszewskich

 

Niedziela – 21. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Józefę Bartosik w 18. rocznicę śmierci, Stanisławę w 31. rocznicę
śmierci oraz zmarłych z rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Apolonię i Józefa Kowalskich
16:15 + S. Marię Gregorię (gr.)
19:00 + Genowefę Malinowską (gr.)

Poniedziałek – 22. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Wtorek – 23. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Środa – 24. 05. 2023
7:30 + Antoniego i Ewę oraz zmarłych z rodziny Brzoza
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + S. Marię Gregorię (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Czwartek – 25. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Marię i Michała
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Piątek – 26. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Wandę Wiorek
16:15 + Helenę i Jadwigę
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Sobota – 27. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
7:30 + S. Amatę Kułaga (gr.)
10:00 + Kazimierza
16:15 + Annę Guciorę i o. Norberta Jaworskiego
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + Stanisława w:30. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny

 

Niedziela – 14. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Lewickich
19:00 + Genowefę Malinowską (gr.)

Poniedziałek –:15. 05. 2023

7:30 + Alfonsa
7:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + S. Marię Gregorię (gr.)
17:30 + Zofię Klasa
17:30 + Zofię Pałac i Antoniego Tomczyka
Wtorek – 16. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Danutę Lorenc
16:15 + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Środa – 17. 05. 2023

7:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + Janinę i Leona Bylewskich
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + S. Marię Gregorię (gr.)
17:30 + Danutę Lorenc

Czwartek – 18. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
16:15 + Alicję w rocznicę śmierci
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Piątek – 19. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + Czesława Wiorka w 22. rocznicę śmierci
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + S. Marię Gregorie (gr.)
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Sobota – 20. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zofii z okazji
urodzin
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
16:15 + Teresę i Edwarda
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla Mateusza
Sasąka z okazji 24. rocznicy urodzin

 

Niedziela – 7. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + Józefę i Józefa Stafińskich
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 Za zmarłych z rodzin: Jakubowskich, Depów i Guzików
16:15 + O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 + Irenę Zięba (gr.)

Poniedziałek – 8. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłań-
skim i zakonnym oraz zdrowie dla o. Stanisława z okazji imienin
17:30 + Irenę Zięba (gr.)
17:30 + Stanisława Mączkę

Wtorek – 9. 05. 2023

7:30 + Zofię Chorabik (gr.)
7:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Stanisława i żonę Marię
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Środa – 10. 05. 2023

7:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli emerytów Solidarności
oraz o miłosierdzie dla zmarłych
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłań-
skim i zakonnym oraz zdrowie dla o. Stanisława z okazji imienin
17:30 + S. Marię Gregorię (gr.)
17:30 + Danutę Głogowską w 5. rocznicę śmierci
Czwartek – 11. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 Za zmarłych z rodziny Porębskich
16:15 + Mieczysława Wawrzyniak
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)

Piątek – 12. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
10:00 + Helenę Kaczmarczyk i Stanisława Wolaka
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + Zofię Zbroszczyk

Sobota – 13. 05. 2023

7:30 + S. Marię Gregorie (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu
dla Agnieszki i Edwarda z okazji 3. rocznicy ślubu
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Genowefę Malinowską (gr.)
17:30 + Zofię w 1. rocznicę śmierci

 

Niedziela –:30. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli z okazji 90. rocznicy
urodzin
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Irenę Zięba (gr.)
16:15 + Zofię Chorabik (gr.)
19:00 + Wiktorię

Poniedziałek – 1. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Irenę Zięba (gr.)
17:30 + Zygmunta Marszałka

Wtorek – 2. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
16:15 + Zofię Chorabik (gr.)
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Środa – 3. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
12:00 + Annę Kołodziej
12:00 + Kazimierza Kleszcza
16:15 + Juliana
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Czwartek – 4. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez
wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
16:15 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa uczynione
Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Piątek – 5. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i całego świata
10:00 + Zofię Chorabik (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Sobota – 6. 05. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie
dla br. Filipa z racji imienin
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Michała Żulichowskiego oraz dziadków
16:15 + Zofię Chorabik (gr.)
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 16. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Apolonię i Stanisława
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dominiki z okazji urodzin
16:15 + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
19:00 + Irenę Zięba (gr.)

Poniedziałek – 17. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla br. Salwatora z okazji imienin
16:15 O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Ziębów, szczególnie dla Marcina i Zbigniewa oraz Marii i Magdaleny z rodzicami
16:15 O uzdrowienie z relacji rodzinnych
19:00 + Irenę Zięba (gr.)

Wtorek – 18. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O zdrowie dla Marka
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Środa – 19. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
16:15 + Lidię Trojan
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Czwartek – 20. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Edwarda i Roberta Wieczorka
16:15 + Lidię Trojan
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Piątek – 21. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
16:15 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teofila z okazji 91. rocznicy urodzin
17:30 + Irenę Zięba (gr.)
17:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Renaty z okazji urodzin i dla całej rodziny

Sobota – 22. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Danielę i Henryka oraz zmarłych z rodziny Brzoza: Wojciecha i Stanisława oraz zmarłych z rodziny Biernacik
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
16:15 + Jerzego Bargiela
17:30 + Irenę Zięba (gr.)
17:30 + Tadeusza, Janusza, Ludwika i Kazimierza

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego– 9. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Irenę Zięba (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji Róż Żywego Różańca
16:15 + Annę i Stanisława Ciepiela oraz Zofię i Jana Krawiec
19:00 + Janinę, Zofię, Ryszarda, Bronisławę, Antoninę, Barbarę, Macieja,
Apolonię i Janinę

Poniedziałek Wielkanocny– 10. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 Zmarłych z rodzin: Baranów i Dutkiewiczów
12:00 Zmarłych z rodziny Frankowskich: Zofię, Pawła, Adama , Wandę i Elżbietę
16:15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Tymoteusza
i Miłosza z okazji imienin
19:00 + Irenę Zięba (gr.)

Wtorek – 11. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Helenę i Stanisława w kolejne rocznice śmierci
16:15 W intencji Panu Bogu wiadomej
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Środa – 12. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
16:15 Zmarłych z rodziny Wolaków: Annę, Czesława, Kazimierę i Zygmunta
17:30 + Irenę Zięba (gr.)
17:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla Bogusława z okazji
urodzin oraz dla jego rodziny

Czwartek – 13. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
10:00 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 + Jana i Leokadię Kozioł oraz Franciszka i Stanisławę Skrzypek
16:15 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w życiu
kapłańskim i zakonnym oraz zdrowie dla o. Prowincjała
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Piątek – 14. 04. 2023

7:30 + Stefanię Banaś (gr.)
7:30 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzech nasze i całego świata
16:15 + Grażynę Ka rwala w 2. rocznicę śmierci
17:30 + Irenę Zięba (gr.)

Sobota –:15. 04. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zenona z okazji urodzin
7:30 + Irenę Zięba (gr.)
10:00 + Stefanię Banaś (gr.)
16:15 + Eugeniusza Kręgulec (gr.)
17:30 + Alfonsa
17:30 + Jana Marcinkowskiego

 

Niedziela Palmowa – 2. 04. 2023

7:30 + Ludwika i Helenę Stela
10:00 + Marię w 9. rocznicę śmierci oraz Jana i Stanisławę Per
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej Rodziny
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Helenę w rocznicę śmierci
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla miejscowej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i ich Asystenta
19:00 + Natalię i Stanisława Lewickich

Wielki Poniedziałek– 3. 04. 2023

7:30 + Piotra Nostkiewicza, żonę Marię, Znigniewa, syna Ryszarda, Kazika
i Krystynę
10:00 + Ewangelię Łuczko
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i uzdrowienie
dla Rafała
16:15 + Zofię Feluś i Jana Bożek
17:30 + Ryszarda Klasę

Wielki Wtorek – 4. 04. 2023

7:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra z Rodziną
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O sprawiedliwość, ład społeczny i pokój w naszej Ojczyźnie
za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Ewangelię Łuczko

Wielka Środa – 5. 04. 2023

7:30 + Marię Kwiecińską
10:00 + Ewangelię Łuczko
16:15 + Klausa Tanzen (Tancen)
17:30 + Zdzisława Wagę

Wielki Czwartek – 6. 04. 2023

19:00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek – 7. 04. 2023

15:00 Droga Krzyżowa
15 45 Liturgia Wielkiego Piątku
19:00 Jerozolimskie Misterium Pogrzebu Pana Jezusa
Wielka Sobota – 8. 04. 2023
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej i Rezurekcja

 

Niedziela– 26. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antosi Uwer
19:00 + Tomasza Leśniaka

Poniedziałek– 27. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 W intencji Panu Bogu wiadomej
17:30 + Marka Jarosza - msza św. od kuzynów z Bucza
17:30 + Henryka Modzelewskiego

Wtorek – 28. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + Wiktorię i Piotra
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Środa – 29. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 O powrót do zdrowia dla Franciszka i Ewangelii
16:15 O Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski dla Roberta z okazji urodzin
17:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie
dla Kazimierza Koska

Czwartek –:30. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + o. Michała i jego Rodziców
16:15 + Zofię, Franciszka , Józefa Raźnych oraz Franciszkę Skorupa
17:30 + Wiktorię

Piątek – 31. 03. 2023

7:30 W intencji Panu Bogu wiadomej
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz zdrowie
dla Sylwii, Andrzeja i Piotra
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny
16:15 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz powrót
do zdrowia dla Kazimiery
17:30 + Halinę Mydlarz
17:30 + Jana Czerwienia, żonę Teresę oraz Stanisława i Marka

Sobota – 1. 04. 2023

7:30 Ad intentionem dantis
10:00 + Edwarda Stocha
16:15 + Aleksandrę Bruską
17:30 + Marka Jarosza - msza św. od kuzynów z Bucza

 

Niedziela– 19. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Józefy Tanzen (Tancen) z racji imienin
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji członków Róży św. Józefa
16:15 + Józefa i Wacława Suchy oraz zmarłych z rodziny
19:00 + Józefa Bobrek

Poniedziałek– 20. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Kazimierę Sulimka w 1. rocznicę śmierci
16:15 + Grzegorza w 12. rocznicę śmierci oraz jego Rodziców
17:30 + Jana Drożańskiego w:30. rocznicę śmierci
Wtorek – 21. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 w intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 O uzdrowienie dla Kazimierza
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Środa – 22. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 Dziękczynna za uzdrowienie Wacusia z prośbą o błogosławieństwo Boże
16:15 O błogosławieństwo Boże i pomoc w znalezieniu pracy dla Renaty
17:30 O błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Jadwigi, Anny i Ryszarda

Czwartek – 23. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Walerię Kozal
16:15 O błogosławieństwo Boże i pomoc w znalezieniu pracy dla Renaty
17:30 + Bronisławę, Józefa, Stanisława i Zdzisława Wardzałów

Piątek – 24. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 Dziękczynna za 85 lat życiz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Stanisławy
16:15 + Stefana Wolińskiego
17:30 + Janusza Mroza w 7. rocznicę śmierci oraz Reginę Mróz

Sobota – 25. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Józefa Stokłosa i Michalinę Nowak
16:15 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 + Halinę Czarnik

 

Niedziela– 12. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 W intencji członków Żywego Różańca
19:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominiki i Patrycji

Poniedziałek– 13. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 + Jadwigę
17:30 + Barbarę Roman
17:30 + Józefa Sprus

Wtorek – 14. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 O wszelkie potrzebne łaski i pomyślne zdanie matury dla wnuków: Izabelli, Mateusza i Macieja
16:15 O łaskę nawrócenia, zmianę życia i dobrą spowiedź dla Heleny
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Środa –:15. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Józefę Wojtowicz w 1. rocznicę śmierci
16:15 + Stefanię Cyganek
17:30 + Alfonsa
17:30 Helenę Dziuban

Czwartek – 16. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 + Anielę w 27. rocznicę śmierci
16:15 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Martę Knapik - Bursa

Piątek – 17. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Tadeusza Bylewskiego w 9. rocznicę śmierci
16:15 O błogosławieństwo Boże oraz wszelkie potrzebne łaski dla Józefa
17:30 + Natalię w rocznicę śmierci

Sobota – 18. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Józefę Wojtowicz
16:15 + Mariannę Krawacką
17:30 + Józefa Krupę
17:30 + Mieczysława Krupę w 34. rocznicę

Niedziela– 5. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Aleksandra
10:00 + Józefę i Józefa Stofińskich
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Kazimierza
16:15 O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Poniedziałek– 6. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Witolda Balickiego - msza św. od koleżanek i kolegów z IPN
16:15 + Adama Rozwadowskiego oraz Julię, Janinę , Ankę i Jagodę
16:15 + Henryka Wróbla i Halinę Zdębską
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Wtorek – 7. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Barbarę, Władysława, i Andrzeja oraz zmarłych z rodzin: Turków,
Natkańców i Gruszeckich
16:15 + Franciszkę Śliwka i Marię Cylną
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Środa – 8. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i nawrócenie dla Mariusza
16:15 W intencji dziękczynno- błagalnej o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i zdrowie dla Beaty z okazji imienin
17:30 + Wandę, Jerzego i Krystynę

Czwartek – 9. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Ewę Przybył
16:15 + Jerzego i zmarłych z rodziny
17:30 + Zofię, Olgę i Jarzego

Piątek – 10. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
16:15 Intencja dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Piotra, Agnieszki i Amelii
16:15 O błogosławieństwo Boże dla Antoniny i jej rodziny – msza św. od Wisi
17:30 + Andrzeja Pojdę i Czesławę Lustańską
Sobota – 11. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Genowefę Brzegowy (gr.)
10:00 + Mieczysławę Wojdyło-Wójcik oraz Witolda, Weronikę i Wincentego Wójcik
16:15 + Wojciecha w 47. rocznicę śmierci
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji imienin

Niedziela– 26. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Aleksandra i Jana
19:00 + Tomasza Leśniaka

Poniedziałek– 27. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Natalii Bułat
16:15 + Franciszka w 37. rocznicę śmierci
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie oraz o wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim i zakonnym dla o. Stanisława z okazji urodzin
17:30 + Zofię Klasa w 5. rocznicę śmierci

Wtorek – 28. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Marię (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski dla Roberta
16:15 Jerycho
17:30 + Wiktorię

Środa – 1. 03. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + S. Bronisławę (gr.)
16:15 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Czwartek – 2. 03. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + S. Bronisławę (gr.)
16:15 + Jana i Weronikę oraz zmarłych z rodziny Zjawionych
17:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Piątek – 3. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i misjonarzy
16:15 + Kazimierza Ciempińskiego i Kazimierza Rezacz
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)

Sobota – 4. 03. 2023

7:30 + S. Bronisławę (gr.)
7:30 + Wawrzyńca Stalmacha (gr.)
10:00 + Zygmunta Barańskiego w 2. rocznicę śmierci
16:15 O sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez wstawiennictwo św. Kazimierza
16:15 O Boże błogosławieństwo, oraz o wszelkie potrzebne łaski dla Grzegorza z okazji 70. rocznicy urodzin
17:30 + Genowefę Brzegowy (gr.)
17:30 + Jadwigę, Zbigniewa, Bogusława i Stanisława

Niedziela– 19. 02. 2023

7:30 + Janinę Robak (gr.)
7:30 + Marię (gr.)
10:00 + S. Benignę (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Edwarda, Helenę i Stefana
19:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dominiki i Patrycji

Poniedziałek– 20. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Witolda Balickiego – msza św. od koleżanek i kolegów z IPN
16:15 + Danielę Lenartowicz
17:30 Za zmarłych z rodziny Włodarczyków
Wtorek – 21. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Eleonorę i zmarłych z rodziny
17:30 + Marię (gr.)
17:30 + Teresę w 34. rocznicę śmierci

Środa – 22. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 Dziękczynna za 97 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie oraz wszelkie potrzebne łaski
16:15 + Te,ofilę Zygmunt i Tadeusza Zygmunta
17:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w posłudze misyjnej
dla o. Wojciecha Ziółka
19:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 23. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 O uzdrowienie córki z depresji i o pojednanie z nią
16:15 + Jana
17:30 + Hanię Dzięgło

Piątek – 24. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 +Marię (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o nawrócenie dla Mateusza
16:15 + Stanisława Piżl
17:30 O jedność w rodzinie Joanny i Sebastiana
Sobota – 25. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie oraz o wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim i zakonnym dla o. Stanisława z okazji urodzin
17:30 + Mariana w 6. rocznicę śmierci
17:30 + Katarzynę Krupa w 27. rocznicę śmierci

 

Niedziela– 12. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Apolonię i Jana
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Romana Włodarczyka
16:15 W intencji członków Żywego Różańca
19:00 + Janinę Robak (gr.)

Poniedziałek– 13. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 + dobroczyńców Eugenię, Aleksandrę i Aleksandrę
16:15 + Kazimierza Jakimek
17:30 + Gabriela, Teresę i Józefa

Wtorek – 14. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Aleksandra i Michalinę
16:15 + Kazimierza Jakimek
17:30 + Marię (gr.)
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa –:15. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kowalskich
16:15 + Ludwika Nowickiego
17:30 + Alfonsa

Czwartek – 16. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 W sprawie Panu Bogu wiadomej
16:15 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
17:30 + Piotra Nostkiewicza i Marię żonę
17:30 O szczęśliwy przebieg oparacji i dar uzdrowienia dla Urszuli

Piątek – 17. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 +Marię (gr.)
10:00 + Mariana Marszalskiego i zmarłych z rodziny Marszalskich
16:15 Wynagradzająca Najświętszemu Obliczu Pana Jezusa
17:30 W intencji uwielbienia Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Sobota – 18. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 + Marię Krasnową
16:15 + Zofię Grzybek – msza św. od koleżanek Barbary i Ewy
17:30 + Helenę, Edwarda i zmarłych z ich rodzin


Niedziela– 5. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Bronisławę i zmarłych z rodziny Bartów i Walów
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Stanisławę Włodarczyk
16:15 O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 + Janinę Robak (gr.)

Poniedziałek– 6. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 O uzdrowienie Róży
16:15 + Helenę Berke – msza św. od córki Ewy z mężem Markiem
16:15 + Kazimierza Jakimek
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 7. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Stanisławę Stańczyk i Halinę Zdębską
16:15 W intencji Panu Bogu wiadomej
17:30 + Marię (gr.)
17:30 + Romualda Bergiela

Środa – 8. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Leokadię i Fabiana oraz zmarłych z rodziny Woch
10:00 + Marię (gr.)
16:15 + Helenę Berke – msza św. od córki Ewy z mężem Markiem
17:30 + Janinę Robak (gr.)
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 9. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Władysława Kozieła w 1. rocznicę śmierci i Stanisławę Florek
16:15 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 + Jana Lewickiego w 1. rocznicę śmierci
17:30 + Piotra i Mariannę Kupczyków

Piątek – 10. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 +Marię (gr.)
10:00 + Otylię Warot
16:15 + Stefana i Katarzynę
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marcina i Sylwii w rozeznaniu swojego powołania w życiu

Sobota – 11. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
10:00 + Bogdana Kupczyka i Stanisława Kupczyka
16:15 Dziękczynna za otrzymana łaski z prośbą o zdrowie dla Barbary i rodziny
17:30 + Aleksandrę i Juliusza Szawłowskich oraz Zofię i Andrzeja Czajków

 

Niedziela– 29. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Franciszka Szirera
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana Dudzika (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Józefa Kowalczuka, Katarzyny i Michała
16:15 O Boże błogosławieństwo i potrzenbe łaski dla Roberta
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Poniedziałek–:30. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Wiktorię
17:30 + Franciszka Szirera

Wtorek – 31. 01. 2023

7:30 O powrót do zdrowia dla Jolanty
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 W intencji Panu Bogu wiadomej
16:15 + Włodzimierza Obro
17:30 + Janinę Rabiej
17:30 + Andrzeja i Anielę Pitala

Środa – 1. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji urodzin
16:15 + Jana Włodarczyka
17:30 + Helenę Berke – msza św. od rodziny Arczyńskich
Czwartek – 2. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniny i jej Rodziny – msza św. od Wiesi
17:30 + Helenę Berke – msza św. od rodziny Arczyńskich
17:30 W intencji Róży św. Rodziny

Piątek – 3. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
10:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15 W intencji misji i Misjonarzy
16:15 + Bogumiła Kosiora w 6. rocznicę śmierci
17:30 + Marię (gr.)

Sobota – 4. 02. 2023

7:30 + S. Benignę (gr.) (gr.)
7:30 + Janinę Robak (gr.)
10:00 + Marię (gr.)
16:15 + Natalię Lewicką w:15. rocznicę śmierci
16:15 O sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Helenę Berke – msza św. od wnuka Mikołaja z rodziną
17:30 Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobroczyńców Zakonu oraz za zmarłych Braci i Siostry FZŚ

 

Niedziela– 22. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Franciszka Szirera
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana Dudzika (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 + Bolesława w 29. rocznicę śmierci
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Poniedziałek– 23. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Franciszka Szirera
16:15 + Elżbietę i jej Rodziców
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Wtorek – 24. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Franciszka Szirera
16:15 Jerycho
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Środa – 25. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Marię Uzarską
16:15 + Grzegorza i Anielę Szypułów
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Czwartek – 26. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Tomasza Leśniaka
16:15 + Barbarę Nowak w 2. rocznicę śmierci
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Piątek – 27. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana i Krystynę Kasperskich
16:15 + Kazimierza Kamińskiego
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Sobota – 28. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Franciszka Szirera
16:15 + Bronisławę i Józefa Stępień oraz Helenę i Antoniego Samborskich
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Jerzego Bejgrowicza


Niedziela–:15. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Alfonsa
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana Dudzika (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O powrót do Boga dla Wioletty i Swena oraz całej rodziny
16:15 + Franciszka Szirera
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Poniedziałek– 16. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Franciszka Szirera
16:15 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
16:15 + Stanisława i Wojciecha oraz zmarłych z rodziny Biernacik
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Wtorek – 17. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Julię, maturzystkę
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Środa – 18. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Eleonorę Wojnarowską i zmarłych z rodziny Wojnarowskich
16:15 Zmarłych z rodzin: Zamorskich i Wędrychowicz
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Czwartek – 19. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 Zmarłych Rodziców i Braci
16:15 + Franciszka Szirera
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Jadwigę w 52. rocznicę śmierci

Piątek – 20. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina z okazji 54. rocznicy urodzin
16:15 + Franciszka Szirera
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy Roth

Sobota – 21. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Adama i Weronikę Krakowskich
16:15 + Franciszka Szirera
16:15 + Marię Sajewicz
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Niedziela Chrztu Pańskiego – 8. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Franciszka Szirera
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana Dudzika (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Józefę i Józefa Stofińskich
16:15 W intencji członków Żywego Różańca
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Poniedziałek– 9. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Marię w 46. rocznicę śmierci i Bronisławę w 40. rocznicę śmierci
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Wtorek – 10. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Janinę Korzeniewicz i męża Stefana
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Środa – 11. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 + Franciszka Szirera
16:15 + Zenona, Walerię, Józefa, Weronikę, Zofię, Adolfa, Irenę, Edmunda Nowaków oraz zmarłych z rodzin: Tomczyków i Nowaków
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Czwartek – 12. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Stanisława Kościółka i zmarłych z rodzin: Kościółek i Kraj
16:15 + Krzysztofa Szybalskiego
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Piątek – 13. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy nasze i całego świata
16:15 + Stanisławę
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Sobota – 14. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 Rezerwacja
16:15 + Genowefę i Kazimierza
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

 

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi – 1. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Franciszka Szirera
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Genowefę
16:15 Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwa przy Bogu dla Sabiny i Bernarda
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

Poniedziałek– 2. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 O zdrowie i potrzebne łaske dla Jana, Piotra i Andrzeja
16:15 O Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski dla Ewy z okazji urodzin
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Wtorek – 3. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
16:15 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny,
Sylwii i Zofii
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Środa – 4. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Franciszka Szirera
16:15 O sprawiedliwość, pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie przez wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Marię i Antoniego Buchtów oraz zmarłych z rodzin Piotrowskich i Buchtów

Czwartek – 5. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15 + Mieczysława Czerwienia i żonę Teresę
17:30 + Bożenę Stadnicką (gr.)
17:30 + Franciszka Szirera

Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Franciszka Szirera
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Jana Dudzika (gr.)
12:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15 W intencji misji i misjonarzy
16:15 O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla FZŚ i ich Asystentów
19:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)

 

Sobota – 7. 01. 2023

7:30 + Andrzeja Sałaś (gr.)
7:30 + Jana Dudzika (gr.)
10:00 + Kazimierę Sokołów (gr.)
10:00 + Bożenę Stadnicką (gr.)
16:15 + Marka w 14. rocznicę śmierci
17:30 Za zmarłych Rodziców
17:30 + Franciszka Szirera

 

Uroczystość Bożego Narodzenia – 25. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Teresę i zmarłych z rodziny
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 W intencji Prowincji Matki Bożej Anielskiej
16:15 + Kunegundę i Władysława oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i konających
19:00 + Marka Haniewskiego (gr.)

Poniedziałek – Św. Szczepana– 26. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + ks. Zdzisława w 3. rocznicę śmierci
10:00 + Marię i zmarłych z rodziny
12:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Tomasza Leśniaka
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Wtorek – 27. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Henryka, Jadwigę i Albina
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + Jana Dudzika

Środa – 28. 12. 2022

7:30 + Agnieszkę Krawacką
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 + Marka Haniewskiego (gr.)
16:15 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
17:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
17:30 + Jana Dudzika

Czwartek – 29. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Eugeniusza i brata Stanisława
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Stanisława Mączkę w rocznicę śmierci
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Piątek –:30. 12. 2022

7:30 + Wiktorię
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 + Eugeniusza i Jana
10:00 + Zdzisława Gurdaka(gr.)
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
17:30 + Zofię i Stanisława oraz Władysława i Halinę
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Sobota – 31. 12. 2022

7:30 + Jana Dudzika
7:30 + Stanisława, Józefa, Karolinę, Helenę i Marię Matlak
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
10:00 + Józefa i Rozalię Kotylak
16:15 Dziękczynna za miniony rok
16:15 + Stanisława i Stanisławę

 

IV Niedziela Adwentu – 18. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych z rodziny i znajomych Anny
19:00 + Marka Haniewskiego (gr.)

Poniedziałek – 19. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
10:00 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Matki Bożej
na dalsze lata życia dla Antoniny z okazji 80. rocznicy urodzin
16:15 + Krystynę i Piotra w 41. rocznicę śmierci
16:15 + Jadwigę w 20. rocznicę śmierci oraz Bronisława
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Wtorek – 20. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Adama Barańskiego
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Środa – 21. 12. 2022

7:30 + Weronikę i Jana oraz zmarłych z rodziny Zjawionych
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Marię Toczek
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + Bronisława Sierkiewicza w 1. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Stanisławy
Czwartek – 22. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
10:00 + Antoninę w 50. rocznicę śmierci
16:15 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Janiny i Marka oraz Anity
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + Jana Dudzika

Piątek – 23. 12. 2022
7:30 + Fabiana i Leokadię oraz zmarłych z rodziny Woch
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka(gr.)
16:15 + Jana Dudzika
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Sobota – 24. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
10:00 + Teresę Jania w 5. rocznicę śmierci
10:00 + Jana Dudzika

 

III Niedziela Adwentu – 11. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
16:15 w intencji Róż Żywego Różańca
16:15 + Tadeusza (gr.)
19:00 + Marię Chochół oraz zmarłych z rodziny
Poniedziałek – 12. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Stanisławę i Jana
16:15 + Aleksandra Zawadzińskiego
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Wtorek – 13. 12. 2022

7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 O pokój w Polsce, umęczonej wojną Ukrainie oraz na całym świecie
17:30 + Tadeusza (gr.)
17:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)

Środa – 14. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Danutę Lorenc
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Czwartek –:15. 12. 2022

7:30 + Alfonsa
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Danielę Brzoza (gr.)
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + Henryka Cięciwę

Piątek – 16. 12. 2022

7:30 + Henryka, Ewę, Antoniego oraz zmarłych z rodziny Brzoza
7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka(gr.)
16:15 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + Józefa Kuciarę

Sobota – 17. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
10:00 + Arkadiusza i Krystynę Bodzenta
16:15 + Marię i Władysława
16:15 + Aleksandrę Borek
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

 

II Niedziela Adwentu – 4. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Józefa Ziarko w:15. rocznicę śmierci
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 O Ład społeczny i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie przez
wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
16:15 O dary Ducha Świętego na czas wizytacji i kapituły FZŚ
19:00 + Marka Haniewskiego (gr.)

Poniedziałek – 5. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
16:15 + Alinę i Leona w rocznicę śmierci
17:30 + Tadeusza (gr.)

Wtorek – 6. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)

Środa – 7. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Marię Chlebicką
17:30 + + Marka Haniewskiego (gr.)

Czwartek – 9. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Anny Mazur z racji urodzin
17:30 + Alinę w drugą rocznicę śmierci
17:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
Piątek – 10. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka(gr.)
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
17:30 + Danutę w drugą rocznicę śmierci

Sobota – 11. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
10:00 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdaka (gr.)
16:15 + Tadeusza (gr.)
17:30 + Szymona Wronę, Helenę i Edwarda Piskorz, Rozalię i Jana Wozdyk
17:30 + Teresę i Juliana

 

I Niedziela Adwentu – 27. 11. 2022

 7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 Dziękczynna za 8 lat małżeństwa Anny i Aleksandra z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Krystynę Pater w 5. rocznicę śmierci
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
19:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Poniedziałek – 28. 11. 2022

 7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Marię Ślizowską
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 + Jacka w 1. rocznicę śmierci – msza św. od rodziny
17:30 O nawrócenie i wszelkie potrzebne łaski dla Wojciecha

Wtorek – 29. 11. 2022

 7:30 + Tadeusza (gr.)
 7:30 + Stanisława Puchalskiego
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 O siły i zdrowie dal br. Franciszka

Środa –:30. 11. 2022

7:30 + Wiktorię
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 Za zmarłych z rodzin Kowalskich, Muchów i Władysława Kozieła
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 W intencji małżeństwa Anny i Szczepana o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaske dla nich i całej rodziny

Czwartek – 1. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
16:15 + Zdzisława Gurdę (gr.)
16:15 + Natalię
17:30 + Tadeusza (gr.)
17:30 + Mariana Zygmunta w 2. rocznicę śmierci oraz Jadwigę Zygmunt

Piątek – 2. 12. 2022

7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
10:00 + Zdzisława Gurdę (gr.)
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
17:30 + Marka Haniewskiego (gr.)
17:30 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
Sobota – 3. 12. 2022

 7:30 + Danielę Brzoza (gr.)
 7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Marka Haniewskiego (gr.)
10:00 + Zdzisława Gurdę (gr.)
16:15 + Stanisława i Władysławę ora zmarłych z ich rodzin
16:15 + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego (gr.)
17:30 + Stanisława w 40. rocznicę śmierci
17:30 + Zofię, Władysława Józefę i Stanisława

 

XXXIV Niedziela Zwykła – 20. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Anielę i brata Józefa
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
16:15 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Adama i Oliwii oraz ich
Rodziców
19:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Poniedziałek – 21. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
7:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa
Suwaj z okazji 60. rocznicy urodzin
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
16:15 + Marka Ślusarczyka w 2. rocznicę śmierci
17:30 + Danutę

Wtorek – 22. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
7:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia
dla Sabiny
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
16:15 + Stanisławę Włodarczyk – o radość nieba – msza św. od azorskiej
grupy Jerycha Różańcowego
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Środa – 23. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 Za zmarłych z rodzin Żółtków i Serwatków
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
16:15 Rezerwacja
17:30 + Mieczysława Chmurę

Czwartek – 24. 11. 2022

7:30 + Weronikę, Zenona, Walerię, Józefa, Adolfa, Irenę, Zofię i Edmunda
Nowaków oraz zmarłych z rodziny Tomczyków
10:00 + Tadeusza (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bartosza
z okazji 45. rocznicy urodzin
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla Ewy z okazji urodzin
Piątek – 25. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Stanisławę, Józefa, Tadeusza, Jana i Dorotę
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 + Annę i Tadeusza – msza św. od rodziny
Sobota – 26. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypomninki
17:30 + Tomasza Leśniaka
17:30 + Ewę

 

XXXIII Niedziela Zwykła – 13. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Annę Ciastoń (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Józefy Tanzen (czyt. Tancen) z racji urodzin
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 W intencji Żywego Różańca
19:00 + Stanisława i zmarłych z rodziny

Poniedziałek – 14. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 O uwolnienie i uzdrowienie oraz o błogosławieństwo Boże
i wypełnienie się woli Bożej w życiu Rafała
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

Wtorek –:15. 11. 2022

7:30 W intencji braci bez święceń, szczególnie za Braci posługujących w naszym klasztorze z racji ich patrona św. Dydaka
7:30 + Alfonsa
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Annę Ciastoń (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Fijała (gr.)
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Środa – 16. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
7:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 + Zofię w:30. rocznicę śmierci
17:30 + o. Eugeniusza, s. Monikę i s. Angelę
Czwartek – 17. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji 70. rocznicy urodzin
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Marka Ziębę – msza św. od Alicji Zięba z rodziną
17:30 + Edwarda Stocha

Piątek – 18. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
10:00 + Ryszarda Wagę
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 + Ewę Szczawińską
17:30 + Ryszarda Klasę w 2. rocznicę śmierci

Sobota – 19. 11. 2022

7:30 + Tadeusza (gr.)
7:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Mateusza i rodziny Hyrc
10:00 + Mieczysławę Wojdyło-Wójcik, Witolda Wójcika oraz Wiktorię
i Józefa Wojdyłów
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 + Stanisławę

 

XXXII Niedziela Zwykła – 6. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Józefę i Józefa Stofińskich
10:00 + Edwarda w 3. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Bartosików i Perów
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Annę Ciastoń (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
19:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Poniedziałek – 7. 1. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 Za zmarłych z rodzin Żółtków i Serwatków
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 + Helenę i Władysława Wróbel
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Wtorek – 8. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 + Annę Ciastoń (gr.)

Środa – 9. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Romana i Wandę
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

Czwartek – 10. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Ludwika i Paulinę oraz zmarłych z rodziny
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 + Marię i Witolda August
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Piątek – 11. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 Za zmarłych z rodziny Rauszów
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Sobota – 12. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Marię i Helenę
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

 

XXXI Niedziela Zwykła –:30. 10. 2022

7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Wojciecha
10:00 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Stanisława Fijała (gr.)
16:15 + Zofię i Stanisława
19:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Poniedziałek – 31. 10. 2022

7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Stanisława Fijała (gr.)
10:00 O uwolnienie i uzdrowienie oraz o błogosławieństwo Boże
i powodzenie na sesji egzaminacyjnej dla Dominiki
16:15 + Halinę Watycha
17:30 + Wiktorię

Wtorek – 1. 11. 2022

7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Anielę Kotylak
10:00 + Stanisława Fijała (gr.)
12:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
12:00 + Janinę, Zofię, Ryszarda, Barbarę, Macieja , Janinę i Apolonię
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

Środa – 2. 11. 2022

7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Jana i Ludmiłę Skoczek
10:00 + Stanisława Fijała (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Czwartek – 3. 11. 2022

7:30 Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu oraz za zmarłych członków FZŚ
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Stanisława Fijała (gr.)
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)

Piątek – 4. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
16:15 W intencji misji i misjonarzy franciszkańskich
16:15 O pokój, sprawiedliwość i ład społeczny w naszej Ojczyźnie
za wstawiennictwem św. Kazimierza
17:30 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
17:30 + Annę Ciastoń (gr.)

Sobota – 5. 11. 2022

7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Kazimierza Borowskiego (gr.)
10:00 + Julię i Stanisława Mazurów
16:15 Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

 

XXX Niedziela Zwykła – 23. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00 + Stanisława
16:15 + Annę Ciastoń (gr.)
19:00 + Stanisława Fijała (gr.)

Poniedziałek – 24. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Stanisława w 37. rocznicę śmierci
16:15 + Stanisława Fijała (gr.)
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
17:30 + Jana i zmarłych z rodziny

Wtorek – 25. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Jerycho
16:15 + Stanisława Fijała (gr.)
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)
17:30 + Annę Ciastoń (gr.)

Środa – 26. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Stanisława Fijała (gr.)
16:15 + Ewę, Antoniego i Henryka oraz zmarłych z rodziny Brzoza
17:30 + Tomasza Leśniaka
17:30 Annę Ciastoń (gr.)

Czwartek – 27. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Anatolija
16:15 + Stanisława Fijała (gr.)
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Piątek – 28. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Stanisława Fijała (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Władysławę, Juliana i Andrzeja Janiszewskich
16:15 + Annę Ciastoń (gr.)
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

Sobota – 29 . 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
7:30 + Annę Ciastoń (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
16:15 + Leonę i Michała Matogów oraz Bronisławę i Edwarda
16:15 + Stanisława Fijała (gr.)
17:30 + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)

 

XXIX Niedziela Zwykła – 16. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00  + Urszulę i Wojciecha
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00  + Jadwigę i Józefa Adamczyków i zmarłych z rodziny
16:15  + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa i Jana Wolaninów
19:00  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Poniedziałek – 17. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Stanisława Fijała (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00  + Krzysztofa Wolaka w 10. rocznicę śmierci
16:15  + Annę Ciastoń (gr.)
17:30  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Wtorek – 18. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Annę Ciastoń (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
17:30  + Janusza Pisarskiego (gr.)
17:30  + Stanisława Fijała (gr.)

Środa – 19. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Stanisława Fijała (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00  + Stanisławę i Julię
16:15  + Annę Ciastoń (gr.)
17:30  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Czwartek – 20. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Annę Ciastoń (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
16:15  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grażyny
          Sieradzkiej i Doroty Rakowskiej z okazji 10. rocznicy profesji
           wieczystej we FZŚ
16:15  + Stanisława Fijała (gr.)
17:30  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Piątek – 21. 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Annę Ciastoń (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00  + Mariana Marszalskiego z oakcji 6. rocznicy śmierci
16:15  + Stanisława Fijała (gr.)
17:30  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
Sobota – 22 . 10. 2022
  7:30  + Tomasza Batko (gr.)
  7:30  + Annę Ciastoń (gr.)
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
16:15  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Tomasza
           z okazji rocznicy ślubu oraz dla ich syna Miłosza
16:15  + Łukasza Wojasa w 3. rocznicę śmierci
17:30  + Stanisława Walkosz-Jambor (gr.)
17:30  + Stanisława Fijała (gr.)

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 9. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 + Mieczysławę Bejgrowicz w 3. rocznicę śmierci
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze
i całego świata
19:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Poniedziałek – 10. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Adiego
16:15 Stanisława Sikorę
16:15 rezerwacja
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Wtorek – 11. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
16:15 rezerwacja
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)
17:30 + Danutę Lorenc

Środa – 12. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Jana Mazura – Msza św. od koleżanek i kolegów z IPN
16:15 + Józeafa Brzęckiego
16:15 Dziękczynna za dar życia Krystyny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz za zmarłego Bronisława
17:30 + Annę Chmielewską-Waga w 34. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Chmielewskich

Czwartek – 13. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 Dziękczynna za przeżyte 78 lat Wierosławy z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
16:15 + Ryszarda Sikorę
17:30 + Marię, Irenę i Michała Beduch
17:30 + Danutę Lorenc

Piątek – 14. 10. 2022

7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 W intencji Moniki – o uwolnienie i uzdrowienie oraz nabycie
odpowiedniej nieruchomości
16:15 + Ewalda Kolakowskiego
17:30 + Marię i Władysława Jania
17:30 + Danutę Lorenc

Sobota –:15. 10. 2022

7:30 + Alfonsa w 66. rocznicę śmierci
7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)
16:15 + Urszulę, Mariana, Annę i Adama
17:30 + Jadwigę i Edwarda oraz zmarłych z rodziny

 

XXVII Niedziela Zwykła – 2. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 + Józefa Kowalczuka
10:00 + Leszka i Wandę
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19:00 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Poniedziałek – 3. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
16:15 + Irenę Niedbała
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Aleksandry i Stanisława z racji 2. rocznicy ślubu
17:30 + Teresę

Wtorek – 4. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Tomasza Batko (gr.)
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 + Irenę Niedbała
16:15 + Joannę w 10. rocznicę śmierci
17:30 + Franciszka
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Środa – 5. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
10:00 O uwolnienie i uzdrowienie dla Moniki oraz nabycie odpowiedniej
nieruchomości
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
16:15 + Annę Serednicką - Msza św. Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy
16:15 + Irenę Niedbała
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)

Czwartek – 6. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
16:15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olgi
16:15 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny
z okazji urodzin
17:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)
17:30 + Katarzynę w 44. rocznicę śmierci
Piątek – 7. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Janusza Pisarskiego (gr.)
10:00 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy nasze i całego świata
16:15 W intencji misji i Misjonarzy franciszkańskich
17:30 + Tomasza Batko (gr.)
17:30 + Zofię Zbroszczyk

Sobota – 8. 10. 2022

7:30 + Dominikę Galeano (gr.)
7:30 + Stanisławę oraz zmarłych z rodziny
10:00 + Tomasza Batko (gr.)
16:15 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski i
dla Elżbiety z okazji urodzin – msza św. od Dzieci z rodzinami
16:15 + Janusza Pisarskiego (gr.)
17:30 + Jadwigę i Zbigniewa

 

XXVI Niedziela Zwykła – 25. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Genowefę i Kazimierza
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
19:00  + Dominikę Galeano (gr.)
Poniedziałek – 26. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Jerzego Dunina w pierwszą rocznicę śmierci
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
17:30  + Tomasza Leśniaka
Wtorek – 27. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
          dla Anny z okazji urodzin
16:15  Jarycho
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
17:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)

Środa – 28. 09. 2022
  7:30  +  Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  O uwolnienie i uzdrowienie dla Moniki oraz nabycie pewnej
          nieruchomości
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Marię i Mieczysława
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Czwartek – 29. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz przebaczenie popełnionych win
16:15  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Andrzeja z racji urodzin
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Piątek –:30. 09. 2022
  7:30  + Wiktorię
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Danutę Lovenc
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Józefa i Aleksandra Grzywa oraz zmarłych z rodziny
17:30  + Wandę Wiater (gr.)
Sobota – 1. 10. 2022
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie
          dla Anny i Wojciecha z okazji 41. rocznicy ślubu
10:00  + Janusza Pisarskiego (gr.)
16:15  + Janusza Piskorskiego
17:30  + Tomasza Batko (gr.)
17:30  + Irenę Niedbała

 

XXV Niedziela Zwykła – 18. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Józefa Kowalczuka
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
19:00  + Dominikę Galeano (gr.)
Poniedziałek – 19. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  Wynagradzająca za grzechy rodziny Anny i Szczepana
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Annę i Franciszka
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Wtorek – 20. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry
          i Stanisława
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
Środa – 21. 09. 2022
  7:30  +  Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Annę i Franciszka oraz syna o. Michała Ślusarka
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Wojciecha, Stefana i Helenę oraz Wiesławę i Antoniego
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Czwartek – 22. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Jana Mazura – Msza św. od koleżanek i kolegów z IPN
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
17:30  +  Dorotę Wojas w pierwszą rocznicę śmierci
Piątek – 23. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Agnieszkę Imbor
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
17:30  + Teresę
Sobota – 24. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Mieczysława w 10. rocznicę śmierci
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15 + Bernadettę i Władysława Walasów
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)

 

 

XXIV Niedziela Zwykła – 11. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Józefę i Józefa Stofińskich
10:00  Za zmarłych braci Jana i Stanisława
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  W intencji Żywego Różańca
19:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
Poniedziałek – 12. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  O nawrócenie dla Wojciecha
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  Dziękczynno – błagalna w intencji Sylwii i Łukasza oraz dziecka
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Wtorek – 13. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
17:30  O nawrócenie dla Wojciecha
Środa – 14. 09. 2022
  7:30  +  Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
10:00  Wynagradzająca za grzechy rodziny Anny i Szczepana
16:15  + Bronisława
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Czwartek –:15. 09. 2022
  7:30  + Alfonsa
  7:30  + Dominikę Galeano (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
16:15  + Stanisławę Piotrowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17:30  + Wandę Wiater (gr.)
17:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
Piątek – 16. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
16:15  + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
16:15  + Urszulę w 11. rocznicę śmierci
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
Sobota – 17. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
16:15  + Marię i męża Stanisława
16:15 + Władysława Polechońskiego (gr.)
17:30  + Dominikę Galeano (gr.)
17:30  + Bogdana Kotlińskiego w 4. rocznicę śmierci

 

XXIII Niedziela Zwykła – 4. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Joannę i Tadeusza oraz zmarłych z ich rodzin
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  O ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem
          św. Kazimierza, królewicza
16:15  O powołania do FZŚ
19:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
Poniedziałek – 5. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  W intencji Panu Bogu wiadomej
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Annę
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
Wtorek – 6. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00  +Józefę, Władysława i syna Władysława oraz Tomasza Janika
16:15  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Stanisława w 54. rocznicę śmierci
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)

Środa – 7. 09. 2022
  7:30  +  Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Zbigniewa Kisiel
10:00  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Reginę Chrobak
16:15  + Andrzeja Sikorowskiego w 25. rocznicę śmierci
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
Czwartek – 8. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  O siły i zdrowie dla br. Franciszka
10:00  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  + Henryka, Bogusława i Bronisławę
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
17:30  Za zmarłą siostrę Walerię i Tadeusza
Piątek – 9. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  O nawrócenie dla Wojciecha
10:00  + Władysława Polechońskiego (gr.)
16:15  Ewalda Kolakowskiego w 11. rocznicę śmierci
17:30  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
17:30  + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Sobota – 10. 09. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  +  Władysława Polechońskiego (gr.)
10:00  + Augustyna Szpakiewicza (gr.)
16:15 + Tomasza w 2. rocznicę śmierci
17:30  + Waldemara Zemanka w 4. rocznicę śmierci
17:30  + Marię i Franciszka Pac w kolejne rocznice śmierci

 

 

XXII Niedziela Zwykła – 28. 08. 2022

7:30 + Henryka Malika (gr.)
10:00 + Genowefę i Kazimierza
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kingi i Mateusza
z racji:15. rocznicy ślubu oraz ich Córeczki
12:00 Za dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Jana z okazji urodzin
19:00 + Jana Orządałę (gr.)

Poniedziałek – 29. 08. 2022

7:30 + Jana Orządałę (gr.)
10:00 + Stanisława Jamkę od koleżanek i kolegów z IPN w Krakowie
10:00 + Stefana i Janinę
16:15 + Henryka Malika (gr.)
17:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny

Wtorek –:30. 08. 2022

7:30 + Wiktorię
10:00 W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla Danuty i Janusza
w rocznicę ślubu
16:15 + Henryka Malika (gr.)
17:30 + Jana Orządałę (gr.)

XXI Niedziela Zwykła – 21. 08. 2022
  7:30  + Henryka Malika (gr.)
10:00  + Józefa Kowalczuka
10:00  + Alfreda i Stefana oraz ich Rodziców
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny   w dniu urodzin
19:00  + Jana Orządałę (gr.)
Poniedziałek – 22. 08. 2022
  7:30  + Walerię, Józefa, Zenona, Weronikę, Adolfa, Jana, Zofię, Edmunda  Nowaków oraz zmarłych z rodziny Tomczyków
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  Zmarłe dzieci: Bogusia i Marcina
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Irenę, Danutę i Ludmiłę
Wtorek – 23. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  Jerycho
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  O zdrowie dla Jolanty Gniewek

Środa – 24. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Ryszarda Drząszcza
10:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Teresę
Czwartek – 25. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  W intencji Pawła o uwolnienie ze wszystkich złych nałogów,
          o dobrą żonę i darowanie win i kar
10:00  Za zmarłych Pracowników Warsu
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  O błogosławieństwo Boże i opieke Matki Bożej dla Ryszarda z racji 97. rocznicy urodzin
Piątek – 26. 08. 2022
  7:30  + Jerzego i Zygmunta Duś
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
16:15  W intencji Róży Matki Bożej Częstochowskiej
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Tomasza Leśniaka
Sobota – 27. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Henryka Malika (gr.)
10:00  + Eugenię i Konrada
16:15  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Elżbiety
17:30  + Teresę, Jana, Stanisława, Marka Czerwieniów

 

XX Niedziela Zwykła – 14. 08. 2022
  7:30  + Henryka Malika (gr.)
10:00  + Jana w 52. rocznicę śmierci oraz Stanisławę i Marię Per
10:00  + Marię Raźną
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
12:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty
           i Wojciecha Sopel z okazji:30. rocznicy ślubu
16:15  W intencji Żywego Różańca
19:00  + Jana Orządałę (gr.)
Poniedziałek –:15. 08. 2022
  7:30  + Alfonsa
  7:30  + Henryka Malika (gr.)
10:00  + Annę Rusiecką
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
12:00  Za spokój duszy Marszałków Polski: Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego – Rydza oraz generałów, oficerów i żołnierzy polskich – bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
16:15  + Stanisława Lewickiego w:15. rocznicę śmierci
17:30  + Marię i zmarłych z rodziny
Wtorek – 16. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Mariana Rosę oraz Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Kazimierza Grochmala oraz zmarłych z rodziny

Środa – 17. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Piotra i Marię Nostkiewicz oraz Krystnę Kozik i Ryszarda
10:00  + Zdzisława Gurdak  
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Zbigniewa Nostkiewicza
17:30  O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
          dla o. Prowincjała od siostry Margerity
Czwartek – 18. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Tadeusza Kobylarza
16:15  + Henryka Malika (gr.)
16:15  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Andrzeja Czepielewskich z okazji 50. rocznicy ślubu
17:30  + Janusza Bujas w 10. rocznicę śmierci
Piątek – 19. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Stanisławę o raz Janinę
10:00  + Karolinę Gurgul
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  Dziękczynno – błagalna z racji 23. rocznicy urodzin Gabrieli
Sobota – 20. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
  7:30  Za zmarłych Małżonków Grabickich
10:00  + Henryka Malika (gr.)
16:15  + Zofię Wojas w 27. rocznicę śmierci
17:30  W intencji Panu Bogu wiadomej

 

XIX Niedziela Zwykła – 7. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
  7:30  + Henryka Malika (gr.)
10:00  + Jana i Annę Bodzenta
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  O powołania do FZŚ
19:00  + Jana Orządałę (gr.)
Poniedziałek – 8. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marysieńki
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  Dziękczynna za opiekę św. Antoniego z prośbą o prowadzenie  i odnalezienie się w życiu dla syna Mateusza
Wtorek – 9. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Henryka Malika (gr.)
16:15  + Helenę Bargiel
17:30  + Jana Orządałę (gr.)

Środa – 10. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  O uzdrowienie dla Elżbiety
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Tomasza i Zofię Lechów
Czwartek – 11. 08. 2022
  7:30  O powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Stefanii
          oraz o powrót do zdrowia dla Jolanty
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
10:00   O uwolnienie i uzdrowienie, błogosławieństwo Boże
            oraz rozwiązanie problemu mieszkaniowego dla Moniki
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Michała Adamczyka
Piątek – 12. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00  O uwolnienie i uzdrowienie oraz błogosławieństwo Boże
           dla Dominiki
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  O wieczne zbawienie dla Józefa Brzenckiego
Sobota – 13. 08. 2022
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Henryka Malika (gr.)
16:15  + Kazimierza Sikorę
17:30  + Annę
17:30  Za zmarłych siostrę Walerię i Tadeusza

 

XVIII Niedziela Zwykła – 31. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  O pobożność i gorliwość dla kapłanów
10:00  Dziękczynna za 88 lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże
          dla Aleksandra oraz dla Anny z okazji imienin
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  + Piotra Sikorę
19:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
Poniedziałek – 1. 08. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Marię, Teresę, Stanisława
Wtorek – 2. 08. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  W intencji Prowincji Matki Bożej Anielskiej
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię

Środa – 3. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
10:00  + Stanisławę
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + O pobożbość i gorliwość dla kapłanów
Czwartek – 4. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
16:15   O ład społeczny w naszej Ojczyźnie za wstawiennictwem
           św. Kazimierza, królewicza
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  O pobożność i gorliwość dla kapłanów
Piątek – 5. 08. 2022
  7:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Wynagradzająca
10:00  + Jana Orządałę (gr.)
16:15  W intencji misji i misjonarzy
16:15  + Henryka Malika (gr.)
17:30  + Teresę
Sobota – 6. 08. 2022
  7:30  Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców
         Zakonu oraz za zmarłych członków Franciszkań. Zakonu Świeckich
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  + Henryka Malika (gr.)
16:15  + Romualda Bargiela
17:30  + Jana Orządałę (gr.)

 

XVII Niedziela Zwykła – 24. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  Do Miłosierdzia Bożego o odzyskanie zdrowia dla Zygmunta
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  + Natalię i Stanisława Lewickich
19:00  + Apolonię Sikor
Poniedziałek – 25. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Józefa i Stanisławę Fitek
10:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15  + Stellę i Władysława oraz zmarłych z Rodziny
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
Wtorek – 26. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
 7:30  + Annę i Andrzeja Opolewskich oraz zmarłych z rodziny Masaczeńko
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny Mazur z racji imienin
16:15  Jerycho
17:30  + Tomasza Leśniaka

Środa – 27. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:15  + Józefa i Stanisławę Fitek
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
17:30  + Janinę w rocznicę śmierci
Czwartek – 28. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Józefa i Stanisławę Fitek
10:00  + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego msza św. od Janusza i Jadwigi
16:15   + Stanisława Macugowskiego
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
Piątek – 29. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  + Józefa, Annę, Kazimierę i syna Józefa
16:15  + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
17:30  O pobożność i gorliwość apostolską dla kapłanów
17:30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
          Boże dla Anny
Sobota –:30. 07. 2022
  7:30  + Wiktorię
  7:30  O pobożność i gorliwość apostolską dla kapłanów
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  +Andrzeja, Kazimierza, Romana, Aleksandrę Cholewków
17:30  + Wandę Wiater (gr.)

XVI Niedziela Zwykła – 17. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
10:00  + Marię Mocio w 20. rocznicę śmierci
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  + Józefa oraz zmarłych Rodziców
19:00  + Ignacego Helegdę – msza św. od rodziny Kulasiak
Poniedziałek – 18. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  W intencji Bogu wiadomej
17:30  + Ignacego Helegdę – msza św. od Doroty Podhalicz
Wtorek – 19. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Ignacego Helegdę – msza św. od Marii i Józefa Łyś z dziećmi
16:15  + Zofię, Olgę, Jadwigę i Jerzego
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię

Środa – 20. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Marię Kowalik
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  + Genowefę i Kazimierza Król
17:30  + Ignacego Helegdę – msza św. od Anny i Krzysztofa Capiak z rodziną
Czwartek – 21. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  + Marię Kowalik
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15   + Ignacego Helegdę – msza św. od Władysławy Skoczyk
17:30  + Józefa i Stanisławę Fitek
Piątek – 22. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
  7:30  Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  + Marię i Helenę
17:30  + o. Eugeniusza Kwiatkowskiego
17:30  + Stanisławę i Józefa Fitek
Sobota – 23. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  O Boże błogosławieństwo dla Antoniego z okazji urodzin
10:00  O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny
16:15  +Elżbietę Sikora
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię

 

XV Niedziela Zwykła – 10. 07. 2022
  7:30  + Tadeusza (gr.)
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Józefa Kowalczuka
12:00  Za  dobroczyńców kościoła i klasztoru
16:15  W intencji Róż Żywego Różańca
19:15  + Stanisława Mleczko (gr.)
Poniedziałek – 11. 07. 2022
  7:30  + Tadeusza (gr.)
  7:30  + Ignacego Helegdę – msza św. od Grażyny i Jana Niedbała
10:00  + Stanisława Mleczko (gr.)
16:15  + Franciszkę i Józefa
17:30  + Wandę Wiater (gr.)
Wtorek – 12. 07. 2022
  7:30  + Tadeusza (gr.)
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  W intencji próśb i podziękowań do św. Antoniego
16:15  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
17:30  + Stanisława Mleczko (gr.)


Środa – 13. 07. 2022
  7:30  + Stanisława Mleczko (gr.)
  7:30  + Ignacego Helegdę – msza św. od Anny i Jana Kadłubiak
10:00  + Wandę Wiater (gr.)
16:15  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy w dniu urodzin
17:30  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
Czwartek – 14. 07. 2022
  7:30  + Stanisława Mleczko (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15   + Ignacego Helegdę – msza św. od Danuty i Józefa Stefkoz z rodziną 16:15  Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30  + Wandę Wiater (gr.)
Piątek –:15. 07. 2022
  7:30  + Alfonsa
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Stanisława Mleczko (gr.)
16:15  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
17:30  + W int. Panu Bogu wiadomej
Sobota – 16. 07. 2022
  7:30  + Wandę Wiater (gr.)
10:00  + Aleksandrę, Franciszka i Marię
16:15  +Józefę w 29. rocznicę śmierci
16:15  + Mariana Rosę, Mariannę, Józefa, Jana Wolaninów
17:30  + Marię w:15. rocznicę śmierci i męża Stanisława