XX Niedziela Zwykła

20 sierpnia 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
 

W poniedziałek, 21 sierpnia, w naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej święto św. Piusa X, papieża. Jak w każdy poniedziałek przez wstawiennictwo św. Ojca Franciszka modlimy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
We wtorek, 22 sierpnia, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
O godz. 10 00 Msza Święta przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań, zanoszonych za wstawiennictwem tegoż świętego.
W czwartek, 24 sierpnia, święto św. Bartłomieja, apostoła.
W piątek, 25 sierpnia, wspomnienie św. Ludwika IX, króla, patrona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W tym dniu członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą uzyskać odpust zupełny.
W sobotę, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary, składane na utrzymanie naszego Sanktuarium i klasztoru, ale nade wszystko dziękujemy za życzliwość i modlitewną łączność z nami w Chrystusie.

Wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego
kościoła i klasztoru życzymy wielu łask Bożych
na czas wakacyjnego odpoczynku.

- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza