XXX Niedziela Zwykła

29 października 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które potrwają do wtorku, po Mszy
Św. o godz. 16:15.
W środę, 1 listopada, obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy
Świętych jak w niedzielę.
W czwartek, 2 listopada, przypada wspomnienie liturgiczne Wszystkich Zmarłych czyli Dzień Zaduszny.
W piątek, 3 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych z Zakonu Franciszkańskiego.
W sobotę, 4 listopada, wspominamy w liturgii św. Karola Boromeusza. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.15 będziemy modlili się w intencji sprawiedliwości i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie za przyczyną Patrona naszego sanktuarium – św. Kazimierza Królewicza.
W tym tygodniu przypadają dni odnowy chrześcijańskiej – pierwszy piątek i sobota miesiąca.
W dniach 1 – 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, nawiedzając cmentarz i ofiarowując swą modlitwę za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca, a przebywają jeszcze w czyśćcu. Dla uzyskania odpustu potrzebny jest stan łaski, Komunia Święta, akt żalu, odmówienie Ojcze Nasz, Credo oraz dowolnej modlitwy według intencji Ojca Świętego.
Przez cały miesiąc listopad, Msza Święta o godz. 16:15 oraz odprawiana po niej Droga Krzyżowa, ofiarowane będą w intencji zmarłych zgłoszonych na wypominki.
Składamy z serca płynące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, którzy dotychczas, na konto bądź osobiście na furcie, przekazali ofiary na dalsze prace przy kryptach naszego Sanktuarium. Ich imiona i nazwiska zostaną wpisane do „Księgi Dobroczyńców” i zostaną włączeni do codziennych naszych modlitw za dobroczyńców.
Na ławce pod chórem oraz na furcie znajdują się kartki na wypominki. Prosimy, by na kartkach zaznaczyć, czy są to wypominki roczne czy miesięczne.

Dla wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół naszego kościoła i klasztoru przyzywamy obfitości łask Bożych i po franciszkańsku, z wdzięcznością życzymy Pokoju i Dobra.
Bracia z klasztoru św. Kazimierza