II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

5 marca 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Przez cały okres Wielkiego Postu w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 16.15 odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych szczególnych wydarzeniach liturgicznych, które pomogą nam owocniej przeżywać wezwanie do nawrócenia i pokuty, jakie wypełniają chrześcijański czas Wielkiego Postu, tak bardzo związany z tajemnicą Krzyża Jezusowego.
Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy obfitości łask Bożych
oraz wytrwałości na drodze wielkopostnych wyrzeczeń
oraz uczynków miłosierdzia.
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza