X Niedziela Zwykła

6 czerwca 2021 | +

 

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
 


We wtorek, 8 czerwca, przypada dziewiąty wtorek nowenny przed świętem św. Antoniego z Padwy. Msza Święta nowennowa z kazaniem 
i okolicznościowymi modlitwami o godz. 16.15. Tego dnia wspominamy w liturgii św. Jadwigę Królową.

W piątek, 11 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W sobotę, 12 czerwca, wspomnienie liturgiczne Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

W przyszłą niedzielę, 13 czerwca, obchodzimy odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego. Główna Msza odpustowa o godz. 16.15 będzie celebrowana przez OO. Paulinów ze Skałki.

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najśw. Serca Jezusowego odprawiane są w naszym kościele po Mszy Świętej o godz. 16.15.

 

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy pokoju i dobra.
Dziękujemy za wspólną modlitwę 
oraz każdą życzliwość duchową i materialną.
Niech Chrystus Pan wylewa z swego Serca zdroje łask
na Was i na Waszych bliskich.

    Bracia z klasztoru św. Kazimierza