XXXII Niedziela Zwykła

12 listopada 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek, 13 listopada, wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polskich. Za wstawiennictwem św. Franciszka, modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do naszej zakonnej prowincji.
We wtorek, 14 listopada, wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelićia i towarzyszy. Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest przy ołtarzu św. Antoniego, a po niej nabożeństwo i modlitwy za wstawiennictwem świętego z Padwy.
W środę, 15 listopada, wspomnienie św. Dydaka z Alcali, zakonnika i brata mniejszego, patrona braci zakonnych. Braciom posługującym w naszej wspólnocie – br. Salwatorowi i br. Michałowi składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta i życzymy bożych darów oraz wstawiennictwa św. Dydaka.
W piątek, 17 listopada, święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W sobotę, 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Przez cały miesiąc listopad, Msza Święta o godz. 16:15 oraz odprawiana po niej Droga Krzyżowa, ofiarowane będą w intencji zmarłych zgłoszonych na wypominki.
Składamy z serca płynące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, którzy dotychczas, na konto bądź osobiście na furcie, przekazali ofiary na dalsze prace przy kryptach naszego Sanktuarium. Ich imiona i nazwiska zostaną wpisane do „Księgi Dobroczyńców” i zostaną włączeni do codziennych naszych modlitw za dobroczyńców.

Dla wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół
naszego kościoła i klasztoru
przyzywamy obfitości łask Bożych
i po franciszkańsku, z wdzięcznością życzymy
Pokoju i Dobra.
Bracia z klasztoru św. Kazimierza