Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

RODZICE powinni umówić się na rozmowę z Rektorem kościoła (Gwardianem klasztoru), który wystawi im pismo do Proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie z prośbą o zgodę na udzielenie Sakramentu Chrztu w naszym Sanktuarium. Następnie należy udać się do Kancelarii Parafii Mariackiej z następującymi dokumentami:

  •     Świadectwo Sakramentu Małżeństwa Rodziców Dziecka (lub świadectwo ślubu cywilnego)
  •     dowód osobisty ojca lub matki
  •     zgoda Proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania
  •     odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  •     zaświadczenia od proboszcza miejsca zamieszkania dla kandydatów na Rodziców Chrzestnych (w uzasadnionych przypadkach może być jeden Rodzic Chrzestny)


Małżeństwo:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

 

Narzeczeni powinni umówić się na rozmowę z Rektorem kościoła (Gwardianem klasztoru), który wystawi im pismo do Proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie z prośbą o zgodę na pobłogosławienie Sakramentu Małżeństwa w naszym Sanktuarium. Następnie należy udać się do Kancelarii Parafii Mariackiej z następującymi dokumentami:

  • dowody osobiste narzeczonych,
  • licencja do pobłogosławienia związku małżeńskiego w Parafii Mariackiej, wydana przez parafię zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.