V NIEDZIELA ZWYKŁA

5 lutego 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek, 6 lutego, wspomnienie świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy.
We wtorek, 7 lutego, wspomnienie św. Kolety – mniszki z Zakonu św. Klary.
W piątek, 10 lutego, wspomnienie św. Scholastyki – mniszki benedyktynki.
W sobotę, 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia
obchodzony jest w Kościele 30. Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża św. Jana Pawła II.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy obfitości łask Bożych
oraz wszelkiego Pokoju i Dobra.

- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza