II Niedziela Wielkiego Postu

13 marca 2022 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

 

  

We wtorek, 15 marca, Msza Święta o godz. 10.00 odprawiona będzie przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań. Po Mszy modlitwy do Świętego z Padwy.

 

W piątek, 18 marca, Msza Święta o godz. 10.00 odprawiona będzie w kaplicy cudownego obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Po Mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego i okolicznościowe modlitwy.

 

W sobotę, 19 marca, uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. 

 

Przez cały Wielki Post w dni powszednie Droga Krzyżowa po Mszy Świętej
o godz. 16.15, a w niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali, również po Mszy Świętej o godz. 16.15.

 

Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

 

Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich czasem wewnętrznej przemiany, która prowadzi do głębokiego umiłowania Boga i drugiego człowieka, zwłaszcza ubogich i potrzebujących wsparcia. 
 

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom

naszego kościoła i klasztoru

życzymy błogosławieństwa Bożego.

Dziękujemy za wspólną modlitwę, 

jak i za każdą życzliwość duchową i materialną.

W duchu św. Franciszka z Asyżu prosimy, 

aby Pan Bóg obdarzał Was pokojem i dobrem!

 

    Bracia z klasztoru św. Kazimierza