Święto Przemienienia Pańskiego

6 sierpnia 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza Niedziela jest Świętem Przemienienia Pańskiego, obchodzimy pamiątkę zbawczego wydarzenia, kiedy Jezus objawił wobec uczniów swoją
boską chwałę.
W poniedziałek, za wstawiennictwem św. Franciszka modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne do naszego Zakonu Braci Mniejszych, a
szczególnie do naszej Prowincji zakonnej.
We wtorek, 8 sierpnia, święto św. Dominika Guzmana, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego – Dominikanów.
O godz. 10:00. Msza Święta przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań, zanoszonych za wstawiennictwem świętego z Padwy.
W środę, 9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i
męczennicy, patronki Europy.
W czwartek, 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
W piątek, 11 sierpnia, święto św. Klary, dziewicy, założycielki II zakonu franciszkańskiego – sióstr klarysek. W naszych modlitwach pamiętajmy o
wszystkich siostrach, które na wzór „duchowej siostry” św. Franciszka, wybrały drogę zakonną.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy wielu łask na czas wakacyjnego odpoczynku.
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza