Święty o. Junipero Serra

wspomnienie 28 sierpnia 

misje katolickie

 

Po niesprawiedliwem wypędzeniu pierwotnych missyonarzy z Dolnej Kalifornii, rząd hiszpański, pragnac ich zastąpić, zaprosił do missyj kalifornijskich 00. Franciszkanów z klasztoru San Fernando z Meksyku. Rzeczywiście klasztor ten dostarczył Kalifornii 16 missyonarzy, których przełożonym był 0. Junipero Serra. Zacny ten kaplan urodzony na wyspie Majorce, wstąpił za mlodu do Zakonu św. Franciszka i wówczas, gdy mu powierzono missye kalifornijskie, znajdował się jeszcze w samej sile wieku. Skutkiem rozmaitych politycz nych okoliczności

, król hiszpański powziął nadzieję p rzyłączenia Górnej Kalifornii do niezmierzonych amerykańskich swych posiadłości i w tym celu zamierzał popierać gorliwie nowych kalifornijskich missyonarzy. Wice-król Meksyku, markiz de la Croix i wizytator Galvez, zastosowali się ściśle do życzeń króla, udzielając 0. Serra i jego towa rzyszom wszelkiej niezbędnej pomocy. Na tymsanym okręcie, który ich poprzedników przywiózł do portu San-Blas, odpłynęli 00. Franciszkanie i przyby wszy do Loreto, wyruszyli niezwłocznie do rozmaitych posterunków missyjnych. Wice-król zalecił im trzymać się ściśle całego trybu działania przyjętego przez poprzednich missyonarzy i dzięki temu Indyanie witali wszędzie z radością nowych duszpasterzy. Już w parę mie. sięcy 0. Serra założył pierwszą nową stacyę missyjną

San Fernando na północ od San Borgia, w roku zaś 1770 zapomocą niewielkiej floty i żołnierzy dostarczonych przez wice króla, powstało nad zatoką San Diego tak zwane Presidio, czyli malutka warownia, mająca zabezpieczać od napaści sąsiednią missyę indyjską. W taki sposób 0. Serra rozpoczął cały szereg presidiów i missyi, które w kilka lat później rozpostarły się na całem wybrzeżu oceanu Spokojnego, od zatoki San Diego aż do San Francisco. W tym celu sprowadził z Meksyku 20 nowych współbraci, którzy wkrótce po przybyciu założyli trzy stacye missyjne: San Carlos w pobliżu Monterey, San Antonio o 25 mil dalej i San Gabriel o 40 mil na północ od San Diego.

Od r. 1774 missye w Górnej Kalifornii zostały powierzone pieczy 00. Franciszkanów, którzy ze swej strony nie mogąc wydołać pracy na całym kalifornijskim półwyspie, ustąpili wszystkie stacye missyjne w Dolnej Kalifornii Zakonowi św. Dominika. Ten ostatni założył tam niebawem sześć nowych posterunków missyjnych, a mianowicie: Rosario, San Domingo, San Vicente Ferrer, San Toma, San Miguel i San Pedro na północ od dawnej missyi San Borgia.

Tymczasem działalność 00. Franciszkanów w Górnej Kalifornii szybkie robiła postępy. Dzięki niezmordowanej gorliwości i bezgranicznemu poświęceniu, które dwaj z nich, 00. Ludwik Jayme i Wincenty Fuster, własnem nawet przypłacili życiem, pole ich działania coraz bardziej się rozszerzało i w r. 1777 liczyło już kilka nowych missyjnych posterunków, a mianowicie San Antonio, San Luiz Obispo, Dolores, Santa Clara i San Jose. Po śmierci zaś O. Serra w r. 1784 współbracia jego założyli jeszcze następujące stacye: Santa Barbara, Conception, Santa Cruz i La Soledad.