Uroczystość Odpustowa świętego Kazimierza Królewicza

4 marca 2023, godz. 1615

celebrują Bracia Mniejsi Konwentualni